Personuppgift

Alla slags anteckningar som avser en fysisk person och som kan hänföras till personen själv eller till hens familj.

Register

Vilka som helst uppgifter eller uppsättningar av uppgifter utifrån vilka individen (personen) kan kännas igen. Typiska register: digitala register (medlems- och marknadsföringsregister), manuella register (pappersarkiv, utskrifter), s.k. dolda register (e-postmeddelanden).

Behandling

All aktivitet som inriktas på en personuppgift: att samla in, betrakta, redigera eller lagra. 

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är en fysisk person eller ett samfund, som samlar in personuppgifter till sin användning och som fastställer hur de används.

Personuppgiftsbiträde

En fysisk person eller ett samfund som behandlar personuppgifter på den registeransvariges vägnar. 

Datasäkerhet och dataskydd

Med datasäkerhet avses de tekniska åtgärder med vilka personuppgifterna skyddas, medan dataskydd avser det övriga skyddet.

 

Läs mera

Vanhaenglanninlammaskoira
Frågor och svar om Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) Läs mera
Faaraokoira
EU:s dataskyddsförordning påverkar också föreningar Läs mera