Koronavirustilanteen vuoksi pentueen rekisteröinnin ehtona olevien Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn vaatimusten soveltamisessa on ollut käytössä poikkeusehdot. Kennelliiton hallitus jatkoi kokouksessaan 10.12.2020 poikkeusmenettelyä toistaiseksi koetulosten ja käyttäytymisen arviointien sekä silmätarkastuslausuntojen osalta.

Muiden PEVISA-ohjelmaan kuuluvien terveystutkimustulosten kuin koetulosten, käyttäytymisen arviointien ja silmätarkastuslausuntojen osalta vaaditaan, että lausunto on voimassa pentueen astutushetkellä.

Jos suunnitellun pentueen jommaltakummalta tai molemmilta vanhemmilta puuttuu astutushetkellä rekisteröinnin ehdot täyttävä tulos, voidaan pentue rekisteröidä FI-rekisteriin tai sen liitännäisrekisteriin (ER-rekisteri) normaalilla rekisteröintimaksulla. Puuttuva tulos on hankittava koronapandemiatilanne huomioon ottaen niin pian kuin mahdollista.

Jotta voidaan varmistaa, että suunnitellut yhdistelmät ovat rekisteröintikelposia tällä poikkeusmenettelyllä, tulee suunnitellusta yhdistelmästä lähettää ilmoitus Kennelliittoon osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi.

Jos myöhemmin saatu tulos ei täytä FI/ER-rekisteröinnin ehtoja, siirretään pentue EJ-rekisteriin. Päätös koskee myös kasvattajia tai pentueen vanhempia, joilla on jo aiempi koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaisesti FI- tai ER-rekisteriin rekisteröity pentue. Missään tilanteessa pentuetta ei lasketa mukaan edellä mainittuun, koirarekisteriohjeen kohdan 7.2. mukaiseen yhden pentueen kiintiöön.

Lisätietoja:

Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi
puh. 044 218 4431

Tarkempia ohjeita saa tarvittaessa osoitteesta jalostusposti@kennelliitto.fi

Tiedotetta on täydennetty 12.12.2020 ohjeistuksella, jonka mukaan poikkeusmenettelyn mukaisen pentueeen rekisteriröintikelpoisuuden varmistamiseksi suunnitellusta yhdistelmästä tulee lähettää tieto Kennelliitolle.

 

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Westiepennut
Koronatilanteen poikkeusmenettely rajataan koskemaan vain osaa PEVISA-tutkimuksista Lue lisää
Koira juoksee auringonlaskun edessä
Kaikkia rotuja koskevat rekisteröintiehdot, PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot Lue lisää