Olika hundraser har olika slags behov och ägaren bör se till att den egna hundens rasspecifika behov möts. Ägaren bör också komma ihåg att hunden är ett djur, som inte ska förmänskligas alltför mycket.

En ansvarsfull hundägare tar hänsyn till följande frågor:

  • Hundägaren ansvarar alltid för sin hund och dess förehavanden.
  • Vardagslydnad ska läras för varje hund.
  • Hunden måste förses med tillräcklig motion, näring och omsorg.
  • Dessutom ska hunden få vara ute, den behöver också stimuli och tillräckligt med vila.     
  • En hund ska hållas kopplad i tätorter och dess avföring ska alltid plockas bort.
  • Hundhållning får inte medföra oskälig skada för omgivningen.
  • När man går ute med hunden ska man alltid ta hänsyn till andra människor och djur.
  • En bra hundägare förmänskligar inte sin hund för mycket, utan låter sin hund leva sitt liv som en hund.
  • En hundägare beaktar också principerna som definierats i Grundreglerna för hundägare och -innehavare.

Grundregler för hundägare och -innehavare