Kansli

Finska Kennelklubbens kansli på adressen Kamrersvägen 8, 02770 Esbo sköter i huvudsak Kennelklubbens administrativa uppgifter. Kennelklubbens dotterbolag Showlink Oy sköter valpkullsregistreringar, sparar prov- och utställningsresultat och en del hälsoresultat och handlägger ägaranmälningar samt ansökningar om kennelnamn och championat. 

Information om Showlinks tjänster, våra servicenummer och därtill hörande e-postadresser samt Kennelklubbens faktureringsadress hittar du här. Hittar du inte kontaktuppgifter som passar ditt ärende kan du ringa Kennelklubbens växel på numret 09 887 300 (kl. 11–17). Allmän rådgivning ges på numret 09 8873 0333 (mån.–fre. kl. 11–17).

E-postadresserna till personalen på Kennelklubbens kansli har formen fornamn.efternamn@kennelliitto.fi. Olika ansvarsområden har också gemensamma e-postadresser som du hittar i kontaktuppgifterna nedan.

Markku Mähönen studio2
Markku Mähönen
Verksamhetsledare

Ärenden som berör styrelsen och fullmäktige

09 887 300
Maarit Nordström
Maarit Nordström
Förbundssekreterare

Styrelsens sekreterare, hundarnas försäkringsvärden

09 8873 0216
Mari Luukkonen
Mari Luukkonen
Organisationskoordinator
09 8873 0205
Raisa Kiesi
Jurist
09 8873 0215
Ilari Entola
Ilari Entola
Biträdande jurist
09 8873 0214
Liisa Lilja-Maula
Liisa Lilja-Maula
Veterinär

bl.a. avläsning av röntgenbilder

09 8873 0224 (telefontid onsdagar kl. 13–15, ingen telefontid onsdag 17.11., 22.12. och 29.12.)
Kommunikation och marknadsföring
Viestintäpäällikkö Liisa Suoninen
Liisa Suoninen
Kommunikationschef
050 320 3897, 09 8873 0292
Annika Ekman
Annika Ekman
Kommunikationsexpert
09 8873 0293
Janne Lojander
Janne Lojander
Kommunikationsplanerare
09 8873 0296
Kaisa Huttunen
Kaisa Huttunen
Webbkommunikationsspecialist

Webbkommunikationsspecialist, Kennelklubbens digitala lärmiljö Digitassu

09 8873 0207
Ekonomi
Unka Sarsila-Etelämäki
Unka Sarsila-Etelämäki
Ekonomi- och förvaltningschef
09 8873 0222
Kirsi Suomalainen
09 8873 0212
Johanna Piippo
Johanna Piippo
Ekonomi- och kansliassistent
09 8873 0211
Lea Jokinen
Lea Jokinen
09 8873 0210
Organisationsverksamhet (avel och hälsa, utställningsversamhet, prov och tävling)
Iiris Harju
Iiris Harju
Avdelningschef
09 8873 0281
Kaisa Metteri-Gold
Kaisa Metteri-Gold
Avelskommitténs föredragande och sekreterare
09 8873 0252
Hanna Kaasalainen Suomen Kennelliitto pieni
Hanna Kaasalainen
Avelssekreterare
09 8873 0213
Laura Ripatti
Laura Ripatti
Avelskonsult
09 8873 0206
Katariina Suomi
Koordinator, kontaktperson för kennelkonsulter

Frågor som gäller kennelkonsultbesök och kennelkonsultverksamheten, djurskyddsfrågor,

Evi Helin
Kontaktperson för veterinärer
09 8873 0253
Paula Rekiranta
Paula Rekiranta
Utställnings- och domarkommitténs föredragande och sekreterare

Utbildning av exteriördomare, utställningsinstruktörer, rasstandarder

09 8873 0219
Maarika Wallenius
Maarika Wallenius
Utställningssekreterare

Kontakter med utställningsarrangörer, ärenden rörande exteriördomare, domarförteckningar

09 8873 0220
Hannu Liedes
Hannu Liedes
Prov- och tävlingskommitténs föredragande och sekreterare

Utbildning och rådgivning för kenneldistrikt och specialklubbar

09 8873 0287
Kaisa Åkerman
Prov- och tävlingssekreterare

Jaktprov, internationella prov, rådgivning för arrangörer av prov och tävlingar

09 8873 0286
Internationella ärenden och evenemang, ungdoms-, kompis- och läshundsverksamhet
Kirsi Salmijärvi
Kirsi Salmijärvi
Avdelningschef

Samarbetspartners

09 8873 0237
Sampo Miettinen henkilöstökuva pieni
Sampo Miettinen

Internationella ärenden

09 8873 0226
Laura Lehdistö
Laura Lehdistö
Evenemangskoordinator
09 8873 0248
Satu Salminen
Satu Svahn
Utbildnings- och evenemangskoordinator
09 88730249
Laura Jousi
Laura Jousi

Ungdomskoordinator

09 8873 0245
Sanna Pirinen
Sanna Feodoroff-Pirinen
Kompis- och läshundskoordinator
09 8873 0204
IT-avdelning
Jonna Päivike
Jonna Sipi
Avdelningshef, Personalchef
09 8873 0233
Margit Vekkeli Kennelliitto henkilöstö pieni
Margit Vekkeli
Projektkoordinator

Koiranet-projekt

09 8873 0240
Jenna Sinervirta
Jenna Sinervirta
Systemspecialist

Omakoira-mobilapplikation

09 8873 0268
merete henkilökuva pieni Kennelliitto
Merete Lindgrén
Systemspecialist
09 8873 0270
Mikko Seppälä
Systemspecialist

Nätverk och anordningar

09 8873 0267