En hunduppfödare som har skrivit under vår uppfödarförbindelse har förbundit sig att alltid ingå skriftliga köpe- och fodervärdsavtal och att använda antingen Kennelklubbens avtalsblanketter eller avtal med motsvarande innehåll. Samma krav finns också i Grundreglerna för hundägare och -innehavare. Kennelklubben rekommenderar att man alltid ingår skriftliga avtal. När man skriver ner allt man har kommit överens om kan man senare också påvisa det som har avtalats. Flera frågor kan utebli ur avtalet om man kommer överens om saker muntligt, och minnesbilderna av ett avtal som ingåtts för flera år sedan kan ändras.

Det är förbjudet att ändra innehållet i Kennelklubbens avtal. Parterna kan emellertid komma överens om tilläggsvillkor.

Du kan ifylla blanketterna elektroniskt på förhand och skriva ut den mängd blanketter du behöver. De ifyllbara fälten syns nödvändigtvis inte med alla webbläsare. Öppna blanketten exempelvis i Adobe Reader.  

Finska Kennelklubbens styrelse beslöt på sitt möte 6.10.2016 att avtalsblanketterna som tidigare varit i bruk används åtminstone fram till slutet av år 2018.

Köpeavtal

Köpeavtalet används när en valp eller en vuxen hund övergår i sin helhet i köparens ägo. Avtal ingås i samband med köpet, men äganderätten övergår till köparen först när hela köpeskillingen har betalats. Om en del av köpeskillingen för hunden betalas i ett senare skede, bör man komma överens om betalningsvillkoren med ett separat avtal om avbetalning. Avtal om avbetalning hittar du nere på denna sida. Den nya ägaren ska också komma ihåg att göra ägaranmälan. Information om ägaranmälan hittar du här.

The form can be filled and saved
Blankett för ägaranmälan eller -byte
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan. Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad 28.6.2019
Omistajailmoitus tai -muutos
Tällä lomakkeella voit tehdä koirallesi omistajailmoituksen tai -muutoksen. Postita huolellisesti täytetty lomake osoitteeseen Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Kennelliiton jäsen tekee omistajailmoituksen tai -muutoksen kätevimmin Omakoira-palvelun kautta.
Uppdaterad
Ägaranmälan
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan.
Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Uppdaterad
Ownership declaration or change of ownership
Use this form to make an ownership declaration or change of ownership for your dog. Mail the completed form to the Finnish Kennel Club, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta or send the form as an e-mail attachment scanned and signed to rekisterointi@kennelliitto.fi. Members of the Kennel Club can make the ownership declaration or change of ownership conveniently through the Omakoira service.
Uppdaterad

 

Fodervärdsavtal

Att en hund är på foder innebär att äganderätten kvarstår hos den person som överlåter hunden, oftast hundens uppfödare, medan hundens besittningsrätt övergår till mottagaren. Då ingår man ett fodervärdsavtal och dess villkor bör läsas igenom grundligt. Det finns separata avtalsblanketter för tikar och hanhundar.

The form can be filled and saved
Tilläggsvillkor till fodervärdsavtal för tik
I kraft fr.o.m. 4.2.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Lisäehdot sopimukseen nartun sijoittamisesta
Tähän lomakkeeseen kirjataan ne lisäehdot, joilla narttu sijoitetaan toiselle haltijalle. Lomaketta voi käyttää 31.12.2020 saakka.
Uppdaterad
Tilläggsvillkor till fodervärdsavtal för tik
I kraft fr.o.m. 4.2.2016.
Uppdaterad
Additional terms to the fosterer agreement for a bitch
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Tilläggsvillkor till fodervärdsavtal för hane
I kraft fr.o.m. 4.2.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Lisäehdot sopimukseen uroksen sijoittamisesta
Tähän lomakkeeseen kirjataan ne lisäehdot, joilla uros sijoitetaan toiselle haltijalle. Lomaketta voi käyttää 31.12.2020 saakka.
Uppdaterad
Tilläggsvillkor till fodervärdsavtal för hane
I kraft fr.o.m. 4.2.2016.
Uppdaterad
Additional terms to the fosterer agreement for a dog
Uppdaterad

 

Avtalsblanketter för parning och överlåtelse av avelsrätt

När en tik paras bör man ingå ett skriftligt avtal om själva parningen samt om ersättningar för valpkullen. Det rekommenderas att man gör upp avtalet före parning.

Hundägaren kan överlåta avelsrätten av sin hund till en annan person, varvid valpkullen registreras till den person som innehar tikens avelsrätt. Om hanhundens avelsrätt överlåts till någon annan har denna person rätt att skriva under avtalet om betäckning av tik samt parningsbeviset som behövs för registrering av valpkullen. Det rekommenderas att avtal om överlåtelse av hundens avelsrätt görs före parning. Det finns separata avtalsblanketter för tikar och hanhundar. Avelsrätten kan överlåtas också i Omakoira-tjänsten.

 

Avtal om avbetalning samt fullmakt som kan bifogas till alla avtal vid behov

Om en del av köpeskillingen för hunden betalas i ett senare skede, bör man komma överens om betalningsvillkoren med ett separat avtal om avbetalning.

Om alla avtalsparter inte är närvarande när avtalet skrivs under, bör deras fullmakter bifogas till avtalet.