Medlemsavgifter 2020

Personmedlemmar

Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor

40,00 €
40,00 €
55,00 €

 Ungdomsmedlemmar (under 18 år)

Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor

24,00 €
24,00 €
39,00 €

Familjemedlem (får ej tidskriften Koiramme – Våra hundar)

Familjemedlem (ingen tidskrift) 

21,00 €

Registreringsavgifter 2020

Avgiftsklass 1
Registreringsavgift för uppfödare som är medlemmar i Finska Kennelklubben och i specialklubben, som har ett kennelnamn och som har undertecknat Kennelklubbens uppfödarförbindelse. För avkommor till hundar som är införda i ett av Kennelklubben godkänt register.

40,00 € / hund

Avgiftsklass 2
Registreringsavgift för hundar, vars uppfödare inte fyller alla villkor för avgiftsklass 1.

70,00 € / hund

För registrering av hund uppbärs en avgift i enlighet med den avgiftsklassificering som godkänts av Kennelklubbens fullmäktige. Om valparna har fyllt 4 månader då valpkullsanmälan anländer till Kennelklubben faktureras respektive avgiftsklass dubbelt. För registrering av en valpkull som är äldre än 4 månader fordras tillstånd, som uppfödaren ska ansöka om separat fall för fall.

 

För registrering av valpkullar vars registrering har gjorts via Omakoira-tjänsten ända fram till godkännandet ges en rabatt på 5 € / hund, oavsett avgiftsklass.

 

Om en del av valpkullens uppgifter skickas som bilaga, är det för handläggningens vidkommande fråga om en registrering av samma slag som om kullen registreras på papper.

Typiska bilagor är:

  • id-märkningar
  • överlåtelse av avelsrätt
  • tilläggsuppgifter för utländsk hanhund, dvs. exempelvis stamtavla, hälsoresultat, testikelintyg, titlar
  • DNA-resultat

 

Registreringsavgift – inmönstring och importhundar

70,00 €

Se också punkt 12 Avgifter i Registreringsbestämmelser (pdf)

 

I Kennelklubbens fakturor har avgifterna numrerats enligt följande:

 

1 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 1 / Omakoira

35,00 €

2 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 1

40,00 €

3 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 2 / Omakoira

65,00 €

4 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 2

70,00 €

7 = Registreringsavgift - importhund

70,00 €

8 = Registreringsavgift - inmönstring

70,00 €

Utöver registreringsavgiften faktureras för sändning av valpkullens registreringsbevis en expeditionsavgift på fem euro i alla avgiftsklasser.

  5,00 €

 

För följande dokument uppbärs en expeditionsavgift på 3,60 €. Ändringar i prislistan gäller från 1.7.2013.

 

FIX-HUND

 

FIX-intyg, Kennelklubbens medlemmar

22,00 €

FIX-intyg, icke-medlemmar

28,00 €

Undersökningar

Elektronisk remiss till sådana officiella hälsoundersökningar för vilka Kennelklubben inte uppbär en separat avgift för utlåtandet

 

Förhandsbeställd (beställ remiss)
Medlem

Icke-medlem

2,00 €
5,00 €
Remiss som gjorts på veterinärkliniken 10,00 €
Officiella hälsoundersökningar för vilka remiss ingår i avläsningsavgiften, remiss har beställts på förhand (beställ remiss)  

Höftledsutlåtande

21,00 €

Armbågsledsutlåtande

21,00 €

Höft- och armbågsledsutlåtande

42,00 €

Ryggutlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och spondylos (SP) 35,00 €
Ryggutlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP). 50,00 €
Syringomyeliutlåtande 60,00 €
Officiella hälsoundersökningar för vilka remiss ingår i avläsningsavgiften, remiss har gjorts på veterinärkliniken  

Höftledsutlåtande

31,00 €

Armbågsledsutlåtande

31,00 €

Höft- och armbågsledsutlåtande 62,00 €
Ryggutlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och spondylos (SP) 45,00 €
Ryggutlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP). 60,00 €
Syringomyeli 70,00 €
Övriga hälsoavgifter  
Pappersfaktura för hälsoundersökning, faktureringstillägg 20,00 €

Veterinärintyg (för utställningar: skador på tänder, svans och liknande samt utlåtande för parning av en 8 år fylld tik)

  • Förhandsbeställd remiss (beställ remiss)
  • Gjord på veterinärkliniken
  • Kopia av ett veterinärintyg försvunnet veterinärintyg (beställning via Omakoira-tjänsten)12,00 €
25,00 €
25,00 €

Patella- och hjärtutlåtanden som skickats på papper, registreringsavgift (fr.o.m. 1.1.2020) 20,00 €

Överklagan om röntgenutlåtanden samt övriga hälsoundersökningsresultat:

 

Höft- eller armbågsleder

4 x 21,00 €

Höft- och armbågsleder

4 x 42,00 €

Utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP).

2 x 35,00 €

Utlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP).

2 x 50,00 €

Syringomyeli

2 x 60,00 €

Handläggningsavgift, ögonpanel

42,00 €

Handläggningsavgift, knäpanel

42,00 €

Besvärsavgift för ultraljudsundersökning av hjärta

42,00 €

Övriga avgifter

För följande dokument uppbärs en expeditionsavgift på 3,60 €

 

Kennelnamn

200,00 € 

Ändring av kennelnamnets innehavare

100,00 € 

Avskrift av kennelnamnsintyg

25,00 € 

Ägarbyte

7,00 € 

Avskrift av ägarintyg

7,00 € 

Avskrift av registreringsbevis (dubblettbevis)

32,00 € 

Championatdiplom

25,00 € 

Uträkning av hundens försäkringsvärde
Medlemmar får en gratis värdering av sina hundar via Omakoira-tjänsten.

40,00 €

Working Class Certificate 

10,00 €

Export Pedigree

35,00 €

Överföringsavgift (ER/EJ > FI)

40,00 €