Dessa förutsätts
 • kontroll av hundens id-märkning i samband med undersökning
 • den som ger utlåtande eller ev. tar prov är godkänd av Kennelklubben
 • hunden ska vid undersökningstillfället ha uppnått den minimiålder som krävs för respektive undersökning

Förhandsbeställd remiss till hälsoundersökning

Beställ elektronisk remiss till officiell hälsoundersökning innan du besöker veterinären. Hälsoundersökningar till vilka elektronisk remiss inte kan beställas är ögonundersökningar och leverutlåtanden. Att beställa remiss på förhand blir förmånligare för dig. Vid följande undersökningar är en förhandsbeställd remiss alltid obligatoriskt: hörselundersökning, DNA-undersökning och gångtest.

Beställning av remiss förutsätter inte val av veterinär eller veterinärklinik. Det lönar sig emellertid att boka tid hos veterinären innan du beställer en elektronisk remiss. Hundägaren behöver inte längre fylla i separata undersökningsblanketter vid veterinärkliniken, eftersom uppgifterna finns tillgängliga elektroniskt. Undersökningsutlåtanden som ges av veterinärer sparas också direkt i Kennelklubbens avelsdatasystem i samband med att utlåtandet avges.

För närvarande kan elektronisk remiss beställas endast för hundar som finns i Kennelklubbens databas. Elektronisk remiss bör även beställas till en importerad/utländsk hund. Om hunden inte finns i databasen (den har t.ex. inte tävlat på utställning i Finland, den har inga avkommor registrerade i Finland e.d.) bör ägaren inleda registrering av importhund på Omakoira-tjänsten (möjligt endast för medlemmar i Finska Kennelklubben), alternativt görs remissen på kliniken (priset per remiss är då 10 € dyrare i jämförelse med förhandsbeställd remiss).

Beställ remiss till hälsoundersökning här

Registrering av resultat

Veterinären registrerar resultaten eller bifogar röntgenbilderna elektroniskt direkt på remissen i samband med undersökningen. I samband med beställning av remiss faktureras normal utlåtandeavgift för de utlåtanden som ges av Kennelklubben (höft- och armbågsleds- samt syringomyeliutlåtanden). I samband med undersökningar för vilka utlåtandet ges hos veterinären fakturerar Kennelklubben en avgift för beställning av remiss. Avgiften täcker elektronisk identifiering av hundägaren.

Läs mera om genomförandet av enskilda officiella hälsoundersökninga

 

Armbågsutlåtande om inkongruens
DNA-undersökningar
Hörselundersökning (BAER)
Gångtest
Höft- och armbågsledsröntgen
Leverutlåtande
Osteokondros i bogleden
Patellaundersökningar (luxation av knäskål)
Ryggröntgen
Ögonlysning
Hjärtutlåtande
Syringomyeliutlåtande


Det finns rasspecifika krav (PEVISA) gällande hälsoundersökningar för hundar som används i avel.  Kontrollera vilka krav som gäller för din ras. Beakta också resultatets giltighetstid och att hundens sämre resultat oftast inte upphävs, även om själva utlåtandet inte längre var i kraft enligt de giltighetstider som fastställs i PEVISA. Det sämre resultatet kan upphävas genom sjukdomsspecifikt förfarande, t.ex. med panelundersökning.

 •  
 • En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande

 • När man vill minska förekomsten av ärftliga sjukdomar, är det viktigt att ha kännedom om varenda individs sjukdomar, även om undersökningen kanske inte helt har uppfyllt de formella procedurerna. Därför har man i Kennelklubbens databas registrerat en del resultat som har antecknats som inofficiella.
   
 •  
 • Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning. Vad gäller syringomyeli mottar Kennelklubben bilder från magnetundersökningar för sjuka hundar, även om bilderna inte var tagna av en syringomyeliveterinär som godkänts av Kennelklubben.
 •  
 • Inofficiella resultat för sjuka hundar registreras för närvarande vid följande sjukdomar:
 • höftledsdysplasi (HD)
 • armbågsledsdysplasi (ED)
 • inkongruens av armbågsled
 • patellaluxation
 • sjukdomar som omfattas av rygginstruktionen
 • syringomyeli
 • Höftleds-, armbågsleds- eller ryggröntgen

 • •    Skicka röntgenbilder eller resultat från datortomografi (armbågsleder) till Kennelklubben
 • •    På remissen antecknas att hunden har genomgått operation som påverkar utlåtandet eller att hunden har behandlats med läkemedel eller att man har varit tvungen att avliva den pga. sjukdomen/defekten
 • •    Resultatet för en sjuk hund kan registreras utan avgift; önskemål om gratis avläsning ska antecknas på remissen
 • •    Bifoga sjukjournal och eventuella tidigare röntgenbilder och datortomografiresultat
 •  
 • Röntgenbilderna behöver inte uppfylla de krav som ställs vid officiell röntgenavläsning. Resultatet registreras i avelsdatasystemet och beaktas vid beräkning av index, men uppfyller inte de avelskrav som ingår i PEVISA-program.
 • Patellautlåtande

 • •    Veterinären sparar en digital remiss för patellaundersökning. Sjukjournal bifogas. Om hunden avlivas, antecknas graden enligt veterinärens undersökning.
 • •    För en hund som opereras eller har opererats på grund av patellaluxation antecknas ”opererad” som resultat för det knä som opererats.
 • •    Vid avelsbruk beaktas anteckningen ”opererad” som skalans sämsta resultat (grad 4).
 • Syringomyeliutlåtande

 • •    Be veterinären skicka bilderna från magnetundersökningen samt hundens sjukjournal till Kennelklubben. Remiss till syringomyeliundersökning ska bifogas.
 • •    Resultat för sjuk hund registreras utan avgift när veterinären har i remissen kryssat för punkten om att hunden uppvisar symptom samt beskrivit dessa symptom
 •  
 • Kvalitén på bilderna och sjukjournalen bör vara tillräckliga. Undersökningsresultatet sparas i avelsdatasystemet.
 • Ägaren ska meddela om operation i samband med alla officiella hälsoundersökningar

 • När ägaren tar sin hund till veterinären i syfte att låta göra en officiell hälsoundersökning, bör ägaren meddela veterinären om eventuell operation som gjorts på hunden och som kan påverka hundens resultat. För syringomyeli gäller att ägaren ska meddela om hunden har symptom som kan hänföras till syringomyeli. Uppgift om operation eller symptom antecknas på remissen (höft- och armbågsleder, ryggrad, syringomyeli) eller på blanketten för utlåtandet (patellaundersökning). Hundens sjukjournal bifogas.
 • Principer för officiella undersökningsresultat fastställs i PEVISA-instruktionen

 • Downloadable file
  Allmänna instruktioner om PEVISA-programmet
  I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar, som ansvarar för PEVISA-program, hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna, som godkänts av fullmäktige. Uppdaterad 1.1.2019
  Uppdaterad 30.5.2018
  PEVISA-instruktion
  Uppdaterad
  Övriga versioner
  Yleinen PEVISA-ohje
  Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman
  laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
  Uppdaterad
  Allmänna instruktioner om PEVISA-programmet
  I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar, som ansvarar för PEVISA-program, hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna, som godkänts av fullmäktige. Uppdaterad 1.1.2019
  Uppdaterad