Finska Kennelklubben behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och de lag, förordningar samt myndighetsföreskrifter som getts med stöd av den.

Enligt Europeiska unionens dataskyddsförordning har var och en rätt att granska vilka uppgifter olika organisationer har samlat om en själv och hur dessa uppgifter används.

Kennelklubben för ett register över sina medlemmar. I Kennelklubbens hundregister finns dessutom uppgifter till de hundägare som finns i Kennelklubbens register samt hunduppfödare. En person kan själv bestämma om hens uppgifter syns i Kennelklubbens offentliga avelsdatasystem eller inte.

Var och en kan granska hur de egna personuppgifterna används

Enligt dataskyddsförordningen har var och en rätt att granska vilka uppgifter som har samlats in om hen och hur dessa uppgifter används. För Kennelklubbens medlemmar är det enklaste sättet att granska och göra ändringar i de egna uppgifterna att logga in på Omakoira-medlemstjänsten. Du kan logga in till tjänsten efter att ha gått med i Kennelklubben. 

Du kan också få en utskrift över de egna uppgifterna genom att skicka en skriftlig, undertecknad begäran per post till Kennelklubbens kansli eller som bilaga till ett e-postmeddelande till adressen: tietosuoja@kennelliitto.fi eller genom att personligen besöka vårt kansli för att granska uppgifterna.

För ytterligare information kan du kontakta oss per e-post tietosuoja@kennelliitto.fi.

Dataskyddsbeskrivningar

Läs mera:
Information till medlemsföreningar
Begrepp inom dataskydd 
Frågor och svar 

Läs mera

Faaraokoira
EU:s dataskyddsförordning påverkar också föreningar Läs mera
Labradorinnoutaja
Definitioner av begrepp i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) Läs mera