Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Prov och tävlingar för alla raser
 • Kompis- och läshundsverksamhet
 • Att skaffa hund
 • Hundavel
 • Hunduppfödning
 • Hundutställningar
 • Hundens hälsa
 • Jaktprov
 • Rasspecifika prov och tävlingar
 • Ungdomsverksamhet
 • Kommittéer samt personer i förtroendeuppdrag
 • Instruktioner för Omakoira-tjänsten
 • Andra regler och direktiv/blanketter
Alla målgrupper
 • Alla målgrupper
 • För hundköpare
 • För hundägare
 • För medlemsföreningar
 • För ungdomar
 • För uppfödare
 • För veterinärer
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna

Alla regler och instruktioner i alfabetisk ordning

Downloadable file
Allmänna instruktioner om PEVISA-programmet
I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar, som ansvarar för PEVISA-program, hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna, som godkänts av fullmäktige. Uppdaterad 1.1.2019
Uppdaterad 30.5.2018
PEVISA-instruktion
Uppdaterad
Övriga versioner
Yleinen PEVISA-ohje
Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman
laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
Uppdaterad
Allmänna instruktioner om PEVISA-programmet
I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar, som ansvarar för PEVISA-program, hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna, som godkänts av fullmäktige. Uppdaterad 1.1.2019
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA-bestämmelser
I dokumentet redogörs för PEVISA-programmets målsättningar samt ordningen för godkännande och ändring av programmen i specialklubbar och på Kennelklubben. En ras, som specialklubben önskar ansluta till PEVISA, bör ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Direktiven till specialklubbar, dvs. PEVISA-instruktionen och JTO-instruktionen, kompletterar dessa direktiv. Gäller från 1.1.2009.
Uppdaterad 30.5.2018
Yleinen PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Uppdaterad
Allmänna PEVISA-bestämmelser
I dokumentet redogörs för PEVISA-programmets målsättningar samt ordningen för godkännande och ändring av programmen i specialklubbar och på Kennelklubben. En ras, som specialklubben önskar ansluta till PEVISA, bör ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Direktiven till specialklubbar, dvs. PEVISA-instruktionen och JTO-instruktionen, kompletterar dessa direktiv. Gäller från 1.1.2009.
Uppdaterad
Downloadable file
Allmänna regler och beslut som gäller prov och tävlingar inom Kennelklubben
I detta dokument finns enskilda beslut som gäller prov, tävlingar och tester.
Uppdaterad 30.7.2019
Kennelliiton kokeita ja kilpailuita koskevat yleiset säännöt ja päätökset
Dokumentti sisältää Kennelliiton valtuuston ja hallituksen päättämät linjaukset kokeita, kilpailuja ja testejä koskevista päätöksiä. Viimeisin hallituksen päätös dokumenttiin on kirjattu kokouksesya 6.3.2020.
Uppdaterad
Allmänna regler och beslut som gäller prov och tävlingar inom Kennelklubben
I detta dokument finns enskilda beslut som gäller prov, tävlingar och tester.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Direktiv för hur man officiellt överklagar bedömningen i prov, tävling, mentaltest eller utställning. Direktiven gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad 23.7.2019
Ohje Kennelliiton muutoksenhakumenettelystä
Toimintaohje kokeen, kilpailun, luonnetestin tai näyttelyn tuomaroinnista tehtävän virallisen valituksen tekemistä varten. Ohje on voimassa 1.1.2007 alkaen.
Uppdaterad
Ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Direktiv för hur man officiellt överklagar bedömningen i prov, tävling, mentaltest eller utställning. Direktiven gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad
Downloadable file
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Uppdaterad 30.5.2018
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Uppdaterad
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Uppdaterad
Anti-doping regulations
According to the Finnish Animal Welfare Act, increasing, reducing or maintaining the performance of an animal artificially by means of medicines or similar substances or preparations is prohibited. These guidelines define what is classified as doping in events held under the Finnish Kennel Club and how doping is controlled. The rules are valid as of 1.1.2013.
Uppdaterad
Downloadable file
Koetulosten tallentaminen sähköisesti Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten koetulokset voidaan tallentaa reaaliaikaisesti Omakoira-palvelun kautta. Sähköisesti tallennetuista kokeista ei tarvitse enää toimittaa koeasiakirjoja koepöytäkirjan tarkastajalle. Kokeet, joiden tulokset voidaan tallentaa Omakoira-palvelun kautta ovat: KAER, KAER vesit, KVK, LUT, MEJÄ, MÄAJ (paitsi kokokauden koe), NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIM-BC&AK, PAIM-E, PAIM-T, REK, REKÄ, SPA, SPME, SPME-vesit, SPME-V, VEPE, VERI, WACH ja WACH-M.
Uppdaterad
Anvisningar för digital registrering av provresultat
Uppdaterad
Downloadable file
Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Anvisningarna är avsedda för att förhindra spridningen av coronapandemin på Kennelklubbens evenemang. Anvisningarna gäller f.r.o.m. 1.8.2020 och kan ändras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi koiranäyttelyissä 1.8.2020 alkaen
Tämä ohjeistus on annettu näyttelynjärjestäjille koronapandemian ehkäisemikseksi Kennelliiton alaisissa näyttelyissä. Ohjeet ovat voimassa 1.8.2020 alkaen ja niitä tarkistetaan tarvittaessa.
Uppdaterad
Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Anvisningarna är avsedda för att förhindra spridningen av coronapandemin på Kennelklubbens evenemang. Anvisningarna gäller f.r.o.m. 1.8.2020 och kan ändras vid behov.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för undersökning av armbågsledsdysplasi (ED)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 1.10.2019
Armbu00e5gsledsdysplasiinstruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2021.
Uppdaterad
Instruktion för undersökning av armbågsledsdysplasi (ED)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa raser samt raser, hos vilka det förekommer disksjukdom.
Uppdaterad 14.10.2019
Selkärangan kuvausohjeen liite 1
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta.
Uppdaterad
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa raser samt raser, hos vilka det förekommer disksjukdom.
Uppdaterad
Appendix 1 to Instructions for spinal radiography
This is an appendix to Instructions for spinal radiography. The document includes a list of chondrodystrophic breeds and other breeds in which intervertebral disc disease (IDD) occurs.
Uppdaterad
Downloadable file
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Uppdaterad 14.10.2019
Selkärangan kuvausohjeen liite 2
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan ns. korkkiruuvihäntäiset rodut.
Uppdaterad
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Uppdaterad
Appendix 2 to Instructions for spinal radiography
This is an appendix to Instructions for spinal radiography. The document includes a list of so-called screw-tailed breeds.
Uppdaterad
Downloadable file
Championatbestämmelser i Finland 2021
Dokumentet definierar hur en hund kan bli finskt utställningschampionat eller championat i prov och tävlingar. Regeln gäller från 1 januari till 31 december 2021.
Uppdaterad 25.5.2021
Valionarvosäännöt 2021
Dokumentissa määritellään, millä tavalla koirasta voi tulla Suomen valio joko näyttelyssä tai kokeissa ja kilpailuissa. Sääntö on voimassa 1.1.-31.12.2021.
Uppdaterad
Championatbestämmelser i Finland 2021
Dokumentet definierar hur en hund kan bli finskt utställningschampionat eller championat i prov och tävlingar. Regeln gäller från 1 januari till 31 december 2021.
Uppdaterad
Finnish Champion Title Regulations
The document defines how a dog can become a Finnish Show Champion or Champion in trials and competitions. The rule is valid from January 1 to December 31, 2021.
Uppdaterad
ПОЛОЖЕНИЕ ФИНСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о порядке присвоения титулов 2021
Этот документ является переводом оригинальной версии с финского языка, Suomen Valionarvosäännöt 2021. В случае сомнений исходная версия имеет преимущественную силу.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven gäller tills 13.12.2021.
Uppdaterad
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutus ja lausuntomenettely. Kävelytestin järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Ohje on voimassa 31.12.2021 saakka.
Uppdaterad
Direktiv av genomförande av gångtest
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven gäller tills 13.12.2021.
Uppdaterad
Guideline for walk tests
Walk tests are intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis.
The guideline describes the testing and grading procedure. Breeds, for which the test is considered as official, are listed in the Guideline for organization of walk tests. Valid until 31.12.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för exteriördomare och domarelever om tolkningen av bestämmelserna om jäv
Tolkningen om jäv gäller för separata utställningar, som arrangeras på samma ställe på varandra följande dagar. I direktiven redogörs för i hurudana situationer en exteriördomare eller en domarelev är jävig att delta i hundutställningen med en hund hen äger.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton ulkomuototuomarien ja harjoitusarvostelijoiden jääviyssääntötulkintaohje
Jääviyssääntötulkinta koskee samassa paikassa peräkkäisenä päivänä järjestettyjä erillisiä näyttelyitä. Ohjeessa kerrotaan, missä tilanteissa ulkomuototuomari tai harjoitusarvostelija on jäävi osallistumaan koiranäyttelyyn omistamallaan koirallaan.
Uppdaterad
Direktiv för exteriördomare och domarelever om tolkningen av bestämmelserna om jäv
Tolkningen om jäv gäller för separata utställningar, som arrangeras på samma ställe på varandra följande dagar. I direktiven redogörs för i hurudana situationer en exteriördomare eller en domarelev är jävig att delta i hundutställningen med en hund hen äger.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om anmälningar om hundens beteende
Dessa direktiv gäller alla prov, tävlingar, utställningar, granskningar, tester och andra evenemang som är underställda Finska Kennelklubben. Syftet med anmälan om hundens beteende är att man kan förbjuda en hund, som beter sig aggressivt, från att delta i evenemang och därmed trygga säkerheten. Direktivet gäller från 20.8.2020.
Uppdaterad 16.11.2021
Ohje koiran käyttäytymisestä tehtävistä ilmoituksista
Ohjeessa kerrotaan milloin ja miten ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä tapahtumissa tehdään. Ohje sisältää myös tiedot ilmoitusten käsittelystä sekä mahdolliset seuraamukset koiran vihaisesta käyttäytymisestä. Ohje on voimassa 20.8.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om anmälningar om hundens beteende
Dessa direktiv gäller alla prov, tävlingar, utställningar, granskningar, tester och andra evenemang som är underställda Finska Kennelklubben. Syftet med anmälan om hundens beteende är att man kan förbjuda en hund, som beter sig aggressivt, från att delta i evenemang och därmed trygga säkerheten. Direktivet gäller från 20.8.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven definieras även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjesteämisohje
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestäjille, jalostustarkastajille ja toimitisjioille. Siinä todetaan mm. tarkastuksen toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut sekä määritellään tarkemmin millaisessa tilassa ja välineillä tarkastus tehdään.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för arrangörer av avelsgranskningar samt för avelsgranskare och funktionärer. I direktiven redogörs bl.a. för funktionärernas ansvar och skyldigheter. I direktiven definieras även vilka krav som ställs på den lokal där granskningen genomförs i samt vilken slags utrustning som behövs vid en granskning.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Gäller tills 31.12.2021.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kävelytestin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitkä rodut voivat suorittaa kävelytestin ja mitä muita osallistumisvaatimuksia koiran on täytettävä. Ohjeessa kuvataan myös testausmenettely, testin kulku sekä suorituspaikan vaatimukset sekä rotukohtaiset hyväksymisehdot. Ohje on voimassa 31.12.2021 saakka.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Gäller tills 31.12.2021.
Uppdaterad
Guidelines for organisation of walk tests
These guidelines state which breeds can take part in a walk test and what other requirements a dog must meet in order to take part in a test. The test procedure, the course of the test, requirements set on test facilities as well as breed-specific requirements for passing a test are also described in these guidelines. Valid until 31.12.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskapsprov
I direktiven redogörs för frågor som gäller arrangemang av och rätten att delta i distriktsmästerskapsprov. Direktiven gäller från 1.4.2020.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelpiirien piirinmestaruuskokeiden järjestämisohje
Ohjeessa selvitetään piirimestaruuskokeiden järjestämiseen ja osallistumisoikeuteen liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.4.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskapsprov
I direktiven redogörs för frågor som gäller arrangemang av och rätten att delta i distriktsmästerskapsprov. Direktiven gäller från 1.4.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om auktorisering av ringfunktionärer
I direktiven redogörs för de krav som ställs för att bli en auktoriserad ringfunktionär. Direktiven gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad 28.11.2019
Kehätoimitsijoiden pätevöitymisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitä edellytyksiä kehätoimitsijaksi pätevöitymiselle on. Ohje on voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om auktorisering av ringfunktionärer
I direktiven redogörs för de krav som ställs för att bli en auktoriserad ringfunktionär. Direktiven gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa evenemang. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs för anteckningen av resultaten och besvärsförfarandet.
Uppdaterad 12.2.2020
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Uppdaterad
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa evenemang. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs för anteckningen av resultaten och besvärsförfarandet.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om begränsningar i prov beviljade av kenneldistrikt/Kennelklubben
I direktiven redogörs för grunderna för begränsningar i prov av olika slag. Direktiven gäller från 1.1.1996.
Uppdaterad 30.7.2019
Kennelpiirin/Kennelliiton myöntämien kokeiden rajoitusmääräykset
Ohjeessa on määritelty erilaisten kokeiden rajoitusperusteita. Ohje on voimassa 1.1.1996 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om begränsningar i prov beviljade av kenneldistrikt/Kennelklubben
I direktiven redogörs för grunderna för begränsningar i prov av olika slag. Direktiven gäller från 1.1.1996.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohje
Käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoille ja tarkastajille tarkoitettu ohje siitä, miten tarkastuksen eri vaiheet toteutetaan. Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Direktiv om genomförande av avelsgranskning av beteende
Dessa direktiv är avsedda för avelsgranskare och funktionärer på avelsgranskningar av beteende. I direktiven redogörs för hur de olika skeden i granskningen genomförs. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad 2.12.2019
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om raskorsningar och uppföljningsrapportering
I dokumentet ges instruktioner för planeringen av raskorsningar, hur ansökan om tillstånd att göra raskorsning görs och hur uppföljningsrapporten utarbetas. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 11.12.2019
Övriga versioner
Roturisteytysohje ja seurantaraportointi
Dokumentissa annetaan ohjeet roturisteytysten suunnitteluun ja risteytyshakemuksen tekoon sekä seurantaraportin laatimiseen. Voimassa 1.1.2020 lähtien.
Uppdaterad
Direktiv om raskorsningar och uppföljningsrapportering
I dokumentet ges instruktioner för planeringen av raskorsningar, hur ansökan om tillstånd att göra raskorsning görs och hur uppföljningsrapporten utarbetas. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds
Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds.
Valid from 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om tagning och analys av dopingprov
Gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad 18.2.2021
Ohje dopingnäytteen ottamisesta ja tutkimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten koiran dopingnäyte otetaan, mitkä ovat dopinvalvojan tehtävät, millaisia dopingsääntöä täydentäviä ohjeita koirien lääkinnästä ja hoidosta Kennelliitto voi antaa sekä millaisia poikkeuslupia dopingvalvonnasta voidaan myöntää. Ohje on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 21.11.2020. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om tagning och analys av dopingprov
Gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad
Guidelines for collection and analysis of doping samples
Approved by the Board of the Finnish Kennel Club on 21.11.2020.
Valid as of 1.1.2021.
This document is a translation. In cases of doubt, the Finnish version will prevail.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om tidsfrister för ansökningar som görs hos Kennelklubben
I direktiven redogörs för tidsfrister som gäller vid ansökningar om tillstånd att arrangera prov, tävlingar, kurser och utbildningar, ansökningar om verksamhetsbidrag och nomineringar till förtjänsttecken. Direktiven gäller från 9.4.2015.
Uppdaterad 30.5.2018
Määräaikaisilmoitukset
Ohjeesta löytyy aikataulut, mihin mennessä ja miltä taholta kokeita- ja kilpailuja, kursseja- ja koulutustilaisuuksia, ansiomerkkiesityksiä ja toiminta-avustuksia tulee anoa.
Ohje on voimassa 9.4.2015 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om tidsfrister för ansökningar som görs hos Kennelklubben
I direktiven redogörs för tidsfrister som gäller vid ansökningar om tillstånd att arrangera prov, tävlingar, kurser och utbildningar, ansökningar om verksamhetsbidrag och nomineringar till förtjänsttecken. Direktiven gäller från 9.4.2015.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning och auktorisering av provfunktionärer
I direktiven redogörs för de olika skeden i provfunktionärsutbildningen. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 2.1.2020
Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöintiohje
Ohjeessa kuvataan koetoimitsijan koulutuspolku.
Ohje on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning och auktorisering av provfunktionärer
I direktiven redogörs för de olika skeden i provfunktionärsutbildningen. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning, auktorisering och verksamhet av pris- och överdomare
I dokumentet redogörs för kraven som ställs på pris- och överdomare samt deras utbildning och auktorisering. Uppdaterade direktiv gäller från 19.1.2019
Uppdaterad 19.7.2019
Palkinto- ja ylituomareiden koulutus-, pätevöitymis- ja toimintaohje
Dokumenttissä kerrotaan palkinto- ja ylituomarille asetettavista vaatimuksista, koulutuksesta ja pätevöinnistä. Päivitetyt ohjeet ovat voimassa 19.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning, auktorisering och verksamhet av pris- och överdomare
I dokumentet redogörs för kraven som ställs på pris- och överdomare samt deras utbildning och auktorisering. Uppdaterade direktiv gäller från 19.1.2019
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt direktiv för anordnande av utställningar
Dessa direktiv kompletterar utställningsreglerna. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 13.11.2019
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet
Nämä ohjeet täydentävät koiranäyttelysääntöjä. Ohjeet ovat voimassa 31.12.2021 saakka.
Uppdaterad
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna och direktiv för anordnande av utställningar
Dessa direktiv kompletterar utställningsreglerna. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
DNA-instruktion
I instruktionen redogörs för provtagning till gentester och hur resultat från dessa sparas i Kennelklubbens databas. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 24.2.2020
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan, miten koiralta otetaan geenitesti, ja miten sen tulokset tallennetaan Kennelliiton tietokantaan. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
DNA-instruktion
I instruktionen redogörs för provtagning till gentester och hur resultat från dessa sparas i Kennelklubbens databas. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens allmänna avelsstrategi 2018–2022
I Kennelklubbens allmänna avelsstrategi stakas ut målsättningar för hundavel. Vidare redogörs för styrningen av hundavel i Finland. Strategin gäller från och med 1.1.2018
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia 2018-2022
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia linjaa koiarnjalostuksen tavoitteet ja ohjauksen Suomessa. Strategia on voimassa 1.1.2018 alkaen
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens allmänna avelsstrategi 2018–2022
I Kennelklubbens allmänna avelsstrategi stakas ut målsättningar för hundavel. Vidare redogörs för styrningen av hundavel i Finland. Strategin gäller från och med 1.1.2018
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s General Breeding Strategy 2018–2022
The Finnish Kennel Club's General Breeding Strategy outlines the goals of dog breeding and how it is supervised in Finland. The strategy is valid as of 1.1.2018.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad 2.8.2019
Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille
Jalostustoimikunta toimii rotuyhdistyksen puolueettomana jalostusta ohjaavana
yksikkönä. Tässä dokumentissa ohjeistetaan jalostustoimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Päivitetty ohjeistus kokeiden, kilpailuiden ja testien järjestämisestä 6.8.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu kokeiden, kilpailuiden ja testien järjestäjille koronaviruspandemian ehkäisemiseksi Kennelliiton alaisissa tapahtumissa. Ohje kumoaa 8.7.2020 annetun ohjeen. Tämä ohje on voimassa 6.8.2020 alkaen ja sitä voidaan päivittää tarvittaessa.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad
Downloadable file
Förteckning över officiella titlar i prov och tävlingar som beviljas av Kennelklubben
Dokumentet innehåller en förteckning över titlar som kan uppnås på riksmatcher för inhemska hundraser, mästerskapstävlingar och finska mästerskapstävlingar, övriga riksmatcher samt landskamper och nordiska mästerskapstävlingar.
Uppdaterad 30.7.2019
Luettelo Kennelliiton myöntämistä virallisista koe- ja kilpailutitteleistä
Dokumentti sisältää luettelon niistä titteleistä, jotka koira voi saada kotimaisten rotujen valtakunnallisista otteluista, mestaruus- ja suomenmestaruuskilpailuista, muista valtakunnallisista otteluista sekä maaotteluista ja pohjoismaiden mestaruuskilpailuista.
Uppdaterad
Förteckning över officiella titlar i prov och tävlingar som beviljas av Kennelklubben
Dokumentet innehåller en förteckning över titlar som kan uppnås på riksmatcher för inhemska hundraser, mästerskapstävlingar och finska mästerskapstävlingar, övriga riksmatcher samt landskamper och nordiska mästerskapstävlingar.
Uppdaterad
Downloadable file
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 12 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 12 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2011 alkaen.
Uppdaterad
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 12 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad
Downloadable file
Uroksen omistajan hyväksyntä pentueelle Omakoira-palvelussa
Pentujen rekisteröinti aloitetaan tekemällä pentueilmoitus. Sen voi tehdä joko lomakkeella tai Omakoira-palvelussa. Jos kasvattaja on tehnyt pentueilmoitusken Omakoira-palvelussa, uroksen omistajalle lähtee automaattisesti sähköposti, jossa hän voi käydä hyväksymässä pentueen. Uroksen omistajan tulee olla Kennelliiton jäsen, jotta hän pääsee hyväksymään pentueen Omakoira-palvelun kautta.
Ohje on tehty 26.3.2020.
Uppdaterad
Hanhundägarens godkännande till en valpkull i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
Downloadable file
Hundutställningsregler 2017
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2017–31.12.2021.
Uppdaterad 1.1.2019
Koiranäyttelysäännöt
Dokumentti sisältää Kennelliiton valtuuston hyväksymät koirannäyttelysäännöt.
Säännöt ovat voimassa 1.1.2017-31.12.2021 välisen ajan.
Uppdaterad
Hundutställningsregler 2017
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2017–31.12.2021.
Uppdaterad
Dog Show Regulations 2017
This document contains rules for dog shows and is approved by the Finnish Kennel Club’s Council. Valid from 1.1.2017 to 31.12.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Uppdaterad 16.11.2021
Neuvontakirje vihaisen koiran omistajalle
Neuvontakirje lähetetään omistajalle, kun jonkin tapahtuman yhteydessä koiran vihaisesta käyttäytymisestä on tehty ilmoitus Kennelliittoon. Kirjeen tarkoitus on opastaa omistajaa ja muistuttaa häntä vastuustaan, jotta vastaavalta tilanteelta vältyttäisiin jatkossa.
Uppdaterad
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Uppdaterad
Downloadable file
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande. Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning.
Uppdaterad 15.5.2020
Sairaalle koiralle epävirallinen lausunto
Dokumentissa kerrotaan, millä edellytyksillä sairas koira voi saada epävirallisen terveyslausunnon. Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.
Uppdaterad
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande. Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av ärftliga ögonsjukdomar
Ärftliga ögonsjukdomar hos hundar undersöks och motarbetas med hjälp av ögonundersökningar och DNA-tester. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en ögonundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 20.12.2019
Instruktion för ärftliga ögonsjukdomar
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 17.12.2009.
Uppdaterad
Övriga versioner
Perinnöllisten silmäsairauksien ohje 2020
Ohje perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av ärtliga ögonsjukdomar
Ärftliga ögonsjukdomar hos hundar undersöks och motarbetas med hjälp av ögonundersökningar och DNA-tester. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en ögonundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Kuulotutkimuksen (BAER) suorittamisohje
BAER-kuulotutkimuksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen toteutus sekä lausuntomenettely. Voimassa 6.9.2017 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för ID-märkare
Gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Tunnistusmerkitsijäohje
Tässä ohjeessa kuvataan Kennelliiton tunnistusmerkitsijälle asetettavat vaatimukset, miten tunnistusmerkitsijäksi tullaan, millaiste oikeudet tunnistusmerkitsijällä on ja miten tunnistusmerkitsijänä toimitaan. Ohje on voimassa 1.1.2016 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för ID-märkare
Gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för ID-märkning av valpar
I direktiven redogörs för hur valparnas id-märkning och därtill hörande valpkullsanmälan görs. Direktiven är särskilt avsedd för uppfödare och id-märkare. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä
Ohjeessa kerrotaan, miten koiranpentujen tunnistusmerkintä ja siihen liittyvä pentueilmoitus tehdään. Ohje on tarkoirettu lähinnä kasvattajille ja tunnistusmerkitsijöille. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för ID-märkning av valpar
I direktiven redogörs för hur valparnas id-märkning och därtill hörande valpkullsanmälan görs. Direktiven är särskilt avsedd för uppfödare och id-märkare. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad 30.5.2018
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande. Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad 10.3.2021
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförandet av en hjärtundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen ja korvaa aiemman, 15.8.2019 annetun ohjeen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförande av en hjärtundersöknings som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtande.
Gäller från 1.1.2021
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurence of heart disease in dogs and to support prevention This guideline will determine how the prevention will be implement in practice.
Valid 1.1.2021
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden Gäller tills 31.12.2021.
Uppdaterad
Instruktion för osteokondros i bogleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Gäller fr.o.m. 1.1.2022.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje olkanivelen osteokondroosin kuvauksista ja luokituksesta (Olkanivelen osteokondroosiohje)
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Ohje on voimassa 31.12.2021 saakka.
Uppdaterad
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av osteokondros i bogleden
Gäller tills 31.12.2021.
Uppdaterad
Guidelines for screening and grading of shoulder osteochondrosis
Osteochondrosis of the dog's shoulder joint is examined by X-ray / CT scan and the dog's shoulder joints are classified for collation of breeding data.The guide is valid until 31.12.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av ändringar i ryggen
I direktiven redogörs för avläsningsförfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 16.1.2020
Rygginstruktion 2019
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selän muutosten röntgenkuvaus- ja luokitusohje
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av ändringar i ryggen
I direktiven redogörs för avläsningsförfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Spinal radiography and grading of spinal changes
The evaluation procedure and grading of spinal radiographs as well as instructions for performing spinal radiography for an assessment of spinal changes (spondylosis, lumbosacral transitional vertebra, vertebral anomaly, and intervertebral disc disease) are specified in this document. Valid as of 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad 30.5.2018
Selkärangan kuvausohjeet
Eläinlääkäreille tarkoitettu dokumentti, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten koiran selkäranka kuvataan, jotta siitä voidaan antaa Kennelliiton virallinen terveystutkimuslausunto.
Uppdaterad
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad
Instructions for spinal radiography
Detailed instructions for veterinarians on how to perform spinal radiography for an FKC evaluation of the spine.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanievelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Uppdaterad
Instruktion för undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser. Gäller tillls 31.12.2021.
Uppdaterad
Instruktion om inkongruens i armbågsleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser. Gäller fr.o.m 1.1.2022.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje matalaraajaisten ja pienikokoisten rotujen kyynärnivelen inkongruenssin röntgenkuvauksista ja luokituksesta (Kyynärnivelen inkongruenssin ohje)
Kondrodystrofisten ja muiden matalaraajaisten ja eräiden pienikokoisten koirien perinnöllisiä eturaajan kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvauksilla ja koirien kyynärnivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä varten. Ohje on voimassa 31.12.2021 saakka.
Uppdaterad
Instruktion om inkongruens i armbågsleden
Instruktion för röntgenundersökning och gradering av inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa och små hundraser. Gäller tillls 31.12.2021.
Uppdaterad
Guidelines for radiographic screening and grading of elbow joint incongruity in short-limbed and chondrodystrophic breeds (Elbow Incongruity Guidelines)
Hereditary elbow incongruity in chondrodystrophic and other short-limbed and certain small breeds is subject to radiographic screening, and elbow joints are graded to collect data for breeding purposes. Valid until 31 December 2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktioner för röntgen av armbågsled utlåtande om inkongruens
Detaljerade instruktioner för veterinärer, hur hundens armbågsleder röntgas för Kennelklubbens officiellt utlåtande om inkongruens.
Uppdaterad 24.5.2021
Kyynärnivelten kuvausohje inkongruenssilausuntoa varten
Eläinlääkäreille tarkoitettu ohje, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten koiran kyynärnivelet kuvataan, jotta siitä voidaan antaa Kennelliiton virallinen inkongruenssilausunto.
Uppdaterad
Instruktioner för röntgen av armbågsled för utlåtande om inkongruens
Detaljerade instruktioner för veterinärer, hur hundens armbågsleder röntgas för Kennelklubbens officiellt utlåtande om inkongruens.
Uppdaterad
Instructions for radiography for screening of elbow joint incongruity
Detailed instructions for veterinarians for taking radiographic pictures of elbow joints for official incongruity certificate in Finnish Kennel Club.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv
I detta dokument redogörs för på vilka grunder funktionärer och personer i förtroendeuppdrag är jäviga för sina uppdrag i utställningar, prov och tävlingar. Reglerna gäller från och med 1.1.2008.
Uppdaterad 5.6.2019
Yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
Dokumentissa kerrotaan, millä perusteilla näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa toimivat toimi- ja luottamushenkilöt ovat tehtävään jääviä. Sääntö on voimassa 1.1.2008 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv
I detta dokument redogörs för på vilka grunder funktionärer och personer i förtroendeuppdrag är jäviga för sina uppdrag i utställningar, prov och tävlingar. Reglerna gäller från och med 1.1.2008.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens direktiv för ansökan om föreningsmedlemskap
I dokumentet finns instruktioner till föreningar om medlemsansökan i Finska Kennelklubben. Direktiven gäller från 2.2.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton ohje jäsenyhdistyshakemusta varten
Ohjeissa kerrotaan, miten yhdistys voi hakea Kennelliiton jäsenyyttä. Ohje on voimassa 2.2.2012 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv för ansökan om föreningsmedlemskap
I dokumentet finns instruktioner till föreningar om medlemsansökan i Finska Kennelklubben. Direktiven gäller från 2.2.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens direktiv om ändring av tidpunkt för eller inhibering av prov eller tävling
I direktiven redogörs för hur och på vilka grunder tidpunkten för ett prov eller en tävling kan ändras, eller på vilka grunder ett prov eller en tävling kan ställas in. Direktiven gäller från 1.1.1999.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton ohje kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirrosta tai peruuttamisesta
Ohjeessa kerrotaan, kuinka ja millä perusteella kokeiden tai kilpailujen ajankohtaa voidaan siirtää tai miten ne voidaan peruuttaa. Ohje on voimassa 1.1.1999 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om ändring av tidpunkt för eller inhibering av prov eller tävling
I direktiven redogörs för hur och på vilka grunder tidpunkten för ett prov eller en tävling kan ändras, eller på vilka grunder ett prov eller en tävling kan ställas in. Direktiven gäller från 1.1.1999.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för officiella hälsoundersökningar
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 2.8.2019
Kennelliiton virallisen terveystarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om arrangemang av officiella hälsoundersökningstillfällen
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens direktiv om kennelkonsulter
I dessa direktiv redogörs för syftet med kennelkonsultverksamhet, kennelkonsultens ställning samt valet, utbildningen och auktoriseringen av kennelkonsulter. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 19.2.2020
Kennelneuvojaohje 2021
Kennelliiton hallituksen vahvistama kennelneuvojaohje. Ohje voimassa alkaen 1.1.2021.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om kennelkonsulter
I dessa direktiv redogörs för syftet med kennelkonsultverksamhet, kennelkonsultens ställning samt valet, utbildningen och auktoriseringen av kennelkonsulter. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 2.4.2019
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens resereglemente 2021
Detta resereglemente tillämpas på anställda i Finska Kennelklubben, på Finska Kennelklubbens styrelse- och kommittéledamöter samt på exteriör-, lydnads-, agility-, mentaltest- och överdomare, MH-beskrivare, distriktsutbildare, utställningsinstruktörer, kennelkonsulter, behöriga ringsekreterare samt övriga personer som gör en resa på uppdrag av Finska Kennelklubben. Reglementet gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad 31.12.2020
Kennelliiton matkustussääntö 2020
Tätä matkustussääntöä sovelletaan Kennelliiton työntekijöihin, Kennelliiton hallituksen ja toimikuntien jäseniin sekä ulkomuoto-, tottelevaisuuskoe-, agility-, luonnetesti- ja ylituomareihin, MH-luonnekuvaajiin, aluekouluttajiin, näyttelyohjaajiin, kennelneuvojiin, pätevöityihin kehätoimitsijoihin sekä muihin Kennelliiton toimeksiannosta matkoja tekeviin henkilöihin. Sääntö on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens resereglemente 2020
Detta resereglemente tillämpas på anställda i Finska Kennelklubben, på Finska Kennelklubbens styrelse- och kommittéledamöter samt på exteriör-, lydnads-, agility-, mentaltest- och överdomare, MH-beskrivare, distriktsutbildare, utställningsinstruktörer, kennelkonsulter, behöriga ringsekreterare samt övriga personer som gör en resa på uppdrag av Finska Kennelklubben. Reglementet gäller från 1.1.2021.
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s Travel Regulations 2020
The amounts paid for judges officiating at trials, competitions, or dog shows in Finland, to reimburse for their accommodation and travelling expenses, are specified in this document. Valid as of 1.1.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad 19.12.2019
Vaccinationsbestämmelser2018
Gäller från 16.8.2018.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.2.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelnamnsbestämmelser
I Kennelnamnsbestämmelserna definieras på vilka villkor en uppfödare kan beviljas kennelnamn, vilka krav som ställs på kennelnamnets form, hur man ansöker om kennelnamn, kennelnamnets giltighetstid och hur man gör ändringar till ett kennelnamn. Bestämmelserna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 7.1.2020
Kennelnimisääntö
Kennelnimisäännössä määritellään kasvattajan kennelnimen saantiehdot, kennelnimen muoto, kennelnimen hakeminen, voimassaolo ja muutokset kennelnimissä. Sääntö on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelnamnsbestämmelser
I Kennelnamnsbestämmelserna definieras på vilka villkor en uppfödare kan beviljas kennelnamn, vilka krav som ställs på kennelnamnets form, hur man ansöker om kennelnamn, kennelnamnets giltighetstid och hur man gör ändringar till ett kennelnamn. Bestämmelserna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Kompletterande direktiv till reglerna för junior handling-tävlingar
Dessa direktiv kompletterar reglerna för junior handling-tävlingar. Direktiven innehåller anvisningar för såväl tävlande, tävlingsarrangörer som domare. Gäller från och med 1.1.2020.
Uppdaterad 28.10.2019
JH-sääntöjä täydentävät ohjeet
Tämä ohje täydentää junior handler -sääntöjä. Se antaa ohjeita niin harrastajille, kilpailun järjestäjille, kuin tuomareillekin. Ohje on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kompletterande direktiv till reglerna för junior handling-tävlingar
Dessa direktiv kompletterar reglerna för junior handling-tävlingar. Direktiven innehåller anvisningar för såväl tävlande, tävlingsarrangörer som domare. Gäller från och med 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset. Gäller från 1.5.2019.
Uppdaterad 13.8.2019
Lauri Vuolasvirta -palkinnon sääntöjä täydentävä ohje 2019
Ansioituneille kasvattajille myönnettävän Lauri Vuolasvirta -palkinnon sääntöjä täydentävä ohje. Ohje on voimassa 1.5.2019 alkaen.
Uppdaterad
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset
Kompletterande direktiv till reglerna för Lauri Vuolasvirta-priset. Gäller från 1.5.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohje sisältää aluekouluttajille suunnattuja ohjeita siitä, miten kurssin osallistujatietoja hallinnoidaan Omakoira-palvelussa. Ohjeessa kerrotaan muun muassa, miten osallistujia lisätään kursseille ja miten osallistujien suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad 11.2.2020
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohjeessa kerrotaan, miten aluekouluttajat voivat lisätä opiskelijoita Omakoira-palvelun kautta kursseille ja miten kurssilaisten suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad
Kurssin osallistujatietojen hallinnointi Omakoira-palvelussa, Aluekouluttajan ohje
Ohje sisältää aluekouluttajille suunnattuja ohjeita siitä, miten kurssin osallistujatietoja hallinnoidaan Omakoira-palvelussa. Ohjeessa kerrotaan muun muassa, miten osallistujia lisätään kursseille ja miten osallistujien suoritusmerkintöjä tallennetaan järjestelmään.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista över Finlands kommuner, kenneldistrikt och divisioner
Dokumentet innehåller en lista över Finlands kommuner samt uppgift om vilket kenneldistrikt och vilken division enskild kommun hör till.
Uppdaterad 18.2.2020
Luettelo Suomen kunnista, Kennelpiireistä ja lohkoista
Dokumentti sisältää luettelon Suomen kunnista sekä tiedon siitä, mihin kennelpiiriin tai lohkoon kukin kunta kuuluu.
Uppdaterad
Lista över Finlands kommuner, kenneldistrikt och divisioner
Dokumentet innehåller en lista över Finlands kommuner samt uppgift om vilket kenneldistrikt och vilken division enskild kommun hör till.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista på FCI:s bruks-/jakthundraser (bilaga 3 till utställningsreglerna)
I dokumentet finns en förteckning över hundraser som det internationella hundavelsförbundet FCI har listat som bruks-/jakthundraser.
Uppdaterad 30.5.2018
Listaus FCI:n käyttökoiraroduista (näyttelysäännön liite 3)
Dokumentti sisältää luettelon niistä roduista, jotka kansainvälinen koiranjalostusunioni FCI on listannut käyttökoiraroduiksi.
Uppdaterad
Lista på FCI:s bruks-/jakthundraser (bilaga 3 till utställningsreglerna)
I dokumentet finns en förteckning över hundraser som det internationella hundavelsförbundet FCI har listat som bruks-/jakthundraser.
Uppdaterad
Downloadable file
Modellstadgar för kenneldistrikt
Modellstadgar för kenneldistrikt är gjord för kenneldistrikten att använda som modell för sina egna regler. Kennelklubbens fullmäktige har godkänt reglerna den 22.11.2020.
Uppdaterad 12.1.2021
Kennelpiirin mallisäännöt
Kennelpiirien mallisäännöt on tehty kennelpiirien käyttöön niiden omien sääntöjen mallipohjaksi. Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt säännöt kokouksessaan 22.11.2020.
Uppdaterad
Modellstadgar för kenneldistrikt
Modellstadgar för kenneldistrikt är gjord för kenneldistrikten att använda som modell för sina egna regler. Kennelklubbens fullmäktige har godkänt reglerna den 22.11.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad 30.5.2018
PKU:n tieteellisen toimikunnan linjauksia geenitesteihin liittyen
Pohjoismaisen Kennelunionin tieteellisen toimikunnan 1.7.2015 kirjaamia huomioita ja linjauksia koirien geenitestaukseen liittyen.
Uppdaterad
NKU:s ställningstagande och policy om användning av gentester i hundavel
Information och ställningstagande från Nordiska Kennelunionens vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande gentester och hundavel.
Uppdaterad
NKU Scientific Committees policy regarding genetic tests
Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union (NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding.
Uppdaterad
Downloadable file
Koiran jalostusoikeuden luovutus Omakoira-palvelussa
Jalostusoikeuden luovutuksessa omistamasi koiran jalostusoikeus luovutetaan määrätylle kasvattajalle. Jalostusoikeuden luovutus koskee yhtä pentuetta ja se tulisi tehdä ennen astutusta. Jalostusoikeuden luovutuksen voi tehdä Omakoira-palvelussa.
Uppdaterad
Överlåtelse av hundens avelsrätt i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
Downloadable file
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller tills 31.12.2021.
Uppdaterad
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Övriga versioner
OHJE POLVILUMPIOLUKSAATION TUTKIMISESTA JA LUOKITUKSESTA (Polvilumpioluksaatio-ohje)
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 31.12.2021 saakka.
Uppdaterad
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller tills 31.12.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2020
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund.
Uppdaterad
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2021
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 23.6.2021.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Raslista som anslutar till instruktionen av armbågsledens inkongruens
I denna instruktion har listats de raser som från och med 1.1.2021 endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad 14.1.2021
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille annetaan vain inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Raslista för armbågsleddysplasi som motsvarar inkongruensdirektiv
I denna instruktion har listats de raser som från och med 1.1.2021 endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad
INC instructions for screening of Elbow Dysplasia, list of breeds
This document includes a list of breeds for which, as of 1.1.2021, elbow screening can be performed only in accordance with the Elbow Incongruity (INC) Guideline.
Uppdaterad
Downloadable file
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad 1.10.2019
Kyynärnivelohjeen rotulista
Tässä ohjeessa lista roduista, joille ei anneta IEWG:n (International Elbow Working Group) ohjeen mukaisia kyynärlausuntoja.
Uppdaterad
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad
Downloadable file
Eläinlääkäriohje sydänlausunnon tallentamiseen Omakoira-palvelussa
Eläinlääkäri tai klinikan hoitaja voi tallentaa sydäntutkimuslausunnon koiran tietoihin Omakoira-palvelun kautta. Sydänlausunnon voi tehdä eläinlääkäri, jolla on auskultaatio- tai ultraäänieläinlääkärin pätevyys. Auskultaatioeläinlääkäri voi tehdä vain auskultaatiotutkimuksen. Lisätietoja saa osoitteesta omakoira@kennelliitto.fi. Ohje on päivitetty 24.6.2021.
Uppdaterad
Registrering av hjärtutlåtanden i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
Downloadable file
Reglemente för grenförbund
I detta dokument beskrivs uppgifterna av ett grenförbund som lyder under Finska Kennelklubben. Vidare redogörs för minimikraven som bör uppfyllas för att en medlemsförening i Kennelklubben ska kunna beviljas grenförbundsstatus. Reglerna har godkänts av Kennelklubbens fullmäktige 27.11.2005.
Uppdaterad 1.8.2019
Lajiliiton ohjesääntö
Dokumentissä kuvataan Kennelliiton alaisen lajiliiton tehtävät ja kerrotaan, millä vähimmäisvaatimuksilla Kennelliiton jäsenyhdistys voi saada lajiliiton stutuksen. Säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2005.
Uppdaterad
Reglemente för grenförbund
I detta dokument beskrivs uppgifterna av ett grenförbund som lyder under Finska Kennelklubben. Vidare redogörs för minimikraven som bör uppfyllas för att en medlemsförening i Kennelklubben ska kunna beviljas grenförbundsstatus. Reglerna har godkänts av Kennelklubbens fullmäktige 27.11.2005.
Uppdaterad
Downloadable file
Reglemente för specialklubbar
Uppdaterad 1.8.2019
Rotujärjestöksi pääsyn vähimmäisvaatimukset ja rotujärjestön ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä kerrotaan, millä edellytyksillä yhdistys voi anoa rotujärjestön statusta. Ohjesääntöön on kirjattu myös rotujärjestön tehtävät. Ohjesääntö on tullut voimaan 1.7.1997. Valtuustossa 30.5.2021 tehty lisäys tulee voimaan 1.7.2021.
Uppdaterad
Reglemente för specialklubbar
Uppdaterad
Downloadable file
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset, som årligen beviljas till meritade uppfödare. Gäller från 1.5.2019.
Uppdaterad 13.8.2019
Lauri Vuolasvirta-palkintosääntö 1.5.2019-
Ansioituneille kasvattajille vuosittain myönnettävän Lauri Vuolasvirta -palkinnon säännöt. Voimassa 1.5.2019 alkaen.
Uppdaterad
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset
Regler för Lauri Vuolasvirta-priset, som årligen beviljas till meritade uppfödare. Gäller från 1.5.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
I detta dokument finns direktiv för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar). Direktiven kompletterar nationella utställningsregler i de nordiska länderna för de utställningars del där hundarna tävlar om Nordic Show certifikat, som berättigar till Nordiskt utställningschampionat (NORD UCH). Direktiven har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Nord-näyttelyiden ohjeet
Tämä dokumentti sisältää ohjeet pohjoismaisista NORD-näyttelyistä. Ohjeet täydentävät Pohjoismaiden kansallisia näyttelysääntöjä niiden näyttelyiden osalta, joissa jaetaan Pohjoismaiden muotovakion (NORD MVA) arvoon oikeuttavia pohjoismaisia sertifikaatteja (NORD-sertifikaatti). Ohjeet on tehty yhteistyössä Pohjoismaisessa kennelunioni PKU:ssa ja ne ovat voimassa 12.12.2016 alkaen.
Uppdaterad
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
I detta dokument finns direktiv för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar). Direktiven kompletterar nationella utställningsregler i de nordiska länderna för de utställningars del där hundarna tävlar om Nordic Show certifikat, som berättigar till Nordiskt utställningschampionat (NORD UCH). Direktiven har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för jaktprov med älghund (HIRV)
I dokumentet finns regler och direktiv för jaktprov med älghund i Finland. Regelverket gäller från och med 1.8.2012.
Uppdaterad 16.4.2020
Hirvenhaukkukokeen (HIRV) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää hirvenhaukkukokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.8.2012 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för jaktprov med älghund (HIRV)
I dokumentet finns regler och direktiv för jaktprov med älghund i Finland. Regelverket gäller från och med 1.8.2012.
Uppdaterad
Rules for Elk Hunting Trials
This document contains rules for Elk Hunting Trials. The rules are valid as of 1.8.2012.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för prov med skällande fågelhund (LINT)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för prov med skällande fågelhundar. Regelverket gäller från och med 1.8.2018.
Uppdaterad 2.5.2019
Linnunhaukkukokeen (LINT) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää linnunhaukkukokeiden säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.8.2018 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för prov med skällande fågelhund (LINT)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för prov med skällande fågelhundar. Regelverket gäller från och med 1.8.2018.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI). Regelverket gäller från och med 1.1.2012.
Uppdaterad 12.7.2018
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen (VAHI) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.1.2012 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI). Regelverket gäller från och med 1.1.2012.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad
Dokumentet innehåller regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad i Finland. Regelverket gäller från och med 1.5.2014.
Uppdaterad 30.5.2018
Rally-toko kilpailun säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää rally-tokokilpailun säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.5.2014 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad
Dokumentet innehåller regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad i Finland. Regelverket gäller från och med 1.5.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för viltspårprov (MEJÄ)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för viltspårprov. Regelverket gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad 30.5.2018
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää metsästyskoirien jäljestämiskokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.1.2007 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för viltspårprov (MEJÄ)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för viltspårprov. Regelverket gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad
Downloadable file
Ulkomuototuomarin liioiteltujen piirteiden rotukohtainen arvosteluohje (RKO)
Pohjoismaisen Kennelunuoni PKU:n 1.1.2018 voimaan tulleessa ohjeessa (RKO) kerrotaan, miten ulkomuototuomarin tulee ottaa koirien rotukohtaiset liioitellut piirteet huomioon arvostellessaan koiranäyttelyssä.
Uppdaterad
Särskilda Rassspecifika Domaranvisningar
Uppdaterad
Breed Specific Instructions BSI
Uppdaterad
Downloadable file
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten för veterinärer
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad 14.8.2020
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen.
Uppdaterad
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad
Downloadable file
Omien yhteystietojen ja tietosuoja-asetusten päivittäminen Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten omia yhteystietoja kuten sähköpostiosoitteita päivitetään Omakoira-palvelussa. Ohjeessa kuvataan myös, miten voit antaa luvan yhteystietojesi luovuttamiseen mm. Kennelliiton suoramarkkinointiin tai rotujärjestölle. Tietosuoja-asetuksia päivittämällä voit antaa myös luvan siihen, että nimesi ja kotiosoitteesi näkyy Kennelliiton jalostusjärjestelmässä.
Ohje on tehty 27.102019
Uppdaterad
Uppdatering av egna kontaktuppgifter och dataskyddsinställningar i Omakoira-tjänsten
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... »