För närvarande tillämpas inmönstringsförfarandet på följande raser:

 • berger des pyrénées
 • border collie
 • finsk lapphund
 • jack russell terrier
 • lancashire heeler
 • lapsk vallhund
 • norrbottenspets
 • spansk mastiff
 • vit herdehund

En hund som mönstras in i rasen ska vara minst 15 månader gammal och id-märkt. Hunden ska ha undersökningsresultat som överensstämmer med de rasspecifika PEVISA-kraven och senast vid registreringen även en DNA-profil. Inmönstringen utförs av två exteriördomare som specialklubben utsett. Kolla också rasspecifika specialvillkor.

Registrering av hund som finns i ett register utanför FCI

Till en ras kan registreras på ägarens ansökan även en importerad hund som registerförts utanför FCI, av vilken ras som helst. I detta fall ska dock följande villkor i Finska Kennelklubbens Registreringsbestämmelser tillgodoses:

 • hunden är minst 15 månader gammal
 • hunden uppfyller rasens PEVISA-villkor
 • registreringen har vägande grunder med tanke på avel och upprätthållande av en frisk stam
 • två exteriördomare som specialklubben utsett har gett ett skriftligt utlåtande som fastställer att hunden överensstämmer med rasstandarden
 • hunden är id-märkt
 • till ansökan har bifogats specialklubbens utlåtande i frågan
 • hunden har en DNA-profil som godkänts av Kennelklubben

I specialvillkoren för följande raser har separat definierats vissa register utanför FCI med hundar som kan registrerats direkt i Kennelklubbens register:

 • american foxhound
 • australian kelpie
 • australian shepherd
 • biewer (tills 31.12.2023)
 • border collie
 • greyhound
 • jack russell terrier
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 2.4.2019
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2020
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund.
Uppdaterad
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2021
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 23.6.2021.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2021
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 23.6.2021.
Uppdaterad