Jäsenmaksut 2021

Henkilöjäsenet

Henkilöjäsen, sis. Koiramme-lehden perusversion
Henkilöjäsen, sis. MetsästysKoiramme-version
Henkilöjäsen, sis. Koiramme-perusversion lisäksi MetsästysKoiramme-lisäsivut

40,00 €/vuosi
40,00 €/vuosi
55,00 €/vuosi

 Nuorisojäsenet (alle 18-vuotiaat)

Nuorisojäsen, sis. Koiramme-lehden perusversio
Nuorisojäsen, sis. MetsästysKoiramme-versio 
Nuorisojäsen, sis. Koiramme-perusversion lisäksi MetsästysKoiramme-lisäsivut

24,00 €/vuosi
24,00 €/vuosi
39,00 €/vuosi

Perhejäsen (ei Koiramme-lehteä)

Perhejäsen, ei sisällä Koiramme-lehteä

21,00 €/vuosi


Rekisteröintimaksut 2021 

Maksuluokka 1
Rekisteröintimaksu kennelnimen omistavien, kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenien, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille.

35,00 € / koira

Maksuluokka 2
Rekisteröintimaksu koirille, joiden kasvattajat eivät täytä kaikkia 1. maksuluokan ehtoja.

70,00 € / koira

Koiran rekisteröinnistä peritään Kennelliiton valtuuston hyväksymän maksuluokituksen mukainen maksu. Mikäli pennut ovat täyttäneet neljä kuukautta pentueilmoituksen saapuessa Kennelliittoon, pentueen rekisteröinnistä peritään oma maksuluokka kaksinkertaisena. Yli neljän kuukauden ikäisen pentueen rekisteröimiseksi vaaditaan lupa, jota kasvattajan tulee anoa Kennelliitosta tapauskohtaisesti.

 

Omakoira-palvelun kautta tehdyistä rekisteröinneistä ei myönnetä alennusta 1.1.2021 alkaen.

 

 

 

Rekisteröintimaksu – rotuunotto ja tuontikoirat

65,00 €

Katso myös Koirarekisteriohjeen kohta 12, Maksut (pdf)

 

Kennelliiton laskuissa maksut on numeroitu seuraavasti:

 

1 = Pentuerekisteröinti - Maksuluokka 1

35,00 €

2 = Pentuerekisteröinti - Maksuluokka 2

70,00 €

7 = Rekisteröintimaksu - tuontikoira

65,00 €

8 = Rekisteröintimaksu - rotuunotto

65,00 €

Rekisteröintimaksujen lisäksi pentueen rekisteritodistusten lähettämisestä peritään viiden euron toimitusmaksu kaikissa maksuluokissa.

5,00 €

 

Seuraavista asiakirjoista peritään toimitusmaksu 3,60 €.

 

FIX-KOIRA

 

FIX-todistus, Kennelliiton jäsenille

22,00 €

FIX-todistus, muille kuin Kennelliiton jäsenille

28,00 €


Tutkimukset

Sähköinen lähete sellaisiin virallisiin terveystutkimuksiin, joista ei peritä erillistä Kennelliiton lausuntomaksua  
Etukäteen tilattuna: (tilaa lähete)  
Jäsenet
Muut kuin Kennelliiton jäsenet
2,00 €
5,00 €

Eläinlääkäriasemalla tehdyt lähetteet

10,00 €

Viralliset terveystutkimukset, joiden lausuntomaksuun sisältyy lähetemaksu, lähete on tilattu ennakkoon (tilaa lähete)  
Kyynärnivellausunto 21,00 €
Lonkkanivellausunto 21,00 €
Kyynärnivelen INC-lausunto 21,00 €
Olkanivelen OC-lausunto 21,00 €
Kyynär- ja lonkkanivellausunto 42,00 €
Selkälausunto  välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 35,00 €
Selkälausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD). Tähän lausuntoon sisältyy lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 50,00 €
Syringomyelialausunto 60,00 €
Viralliset terveystutkimukset, joiden lausuntomaksuun sisältyy lähetemaksu, lähete on tehty eläinlääkäriasemalla  
Kyynärnivellausunto 31,00 €
Lonkkanivellausunto 31,00 €
Kyynär- ja lonkkanivellausunto 62,00 €
Selkälausunto  välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 45,00 €
Selkälausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD). Tähän lausuntoon sisältyy lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 60,00 €
Syringomyelialausunto 70,00 €
Muut terveysmaksut  
Paperilasku terveystutkimuksesta, laskutuslisä 20,00 €

Eläinlääkärintodistus (näyttelyitä varten: hammas-,häntä- yms. vioista/vaurioista sekä lausunto yli 8-vuotiaan nartun terveydentilasta astuttamista varten)

  • Ennakkoon tehty lähete (tilaa lähete)
  • Eläinlääkäriasemalla tehtynä
  • Kopio kadonneesta eläinlääkärintodistuksesta (tilaus Omakoira-palvelun kautta)

 

12,00€
25,00€
25,00€

Paperilla toimitetut polvi- ja sydänlausunnot, tallennusmaksu (1.1.2020 alkaen)

20,00 €

Valitukset röntgenlausunnoista sekä muista terveystutkimustuloksista:

 

Lonkka- tai kyynärnivel

4 x 21,00 €

Lonkka- ja kyynärnivel

4 x 42,00 €

Kyynärnivelen INC

2 x 21,00 €

Olkanivelen OC

2 x 21,00 €

Lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP).

2 x 35,00 €

Lausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD).

2 x 50,00 €

Syringomyelia

2 x 60,00 €

Silmäpaneelin käsittelymaksu

42,00 €

Polvipaneelin käsittelymaksu

42,00 €

Sydämen ultraäänitutkimuksen valitusmaksu

42,00 €


Muut maksut

Seuraavista asiakirjoista peritään toimitusmaksu 3,60 €

 

Kennelnimi

200,00 € 

Kennelnimen muutokset (haltijan lisäys ja siirto)

100,00 € 

Kennelnimitodistuksen jäljennös

25,00 € 

Omistajamuutos

7,00 € 

Omistajatodistusjäljennös

7,00 € 

Rekisteritodistuksen jäljennös

32,00 € 

Valionarvokunniakirja

25,00 € 

Vakuutusarvon arviointi
Jäsenet saavat vakuutusarvolausunnon maksutta Omakoira-palvelussa
kunkin koiransa kohdalta.

40,00 €

Working Class Certificate 

10,00 €

Export Pedigree

35,00 €

Siirtomaksu (ER/EJ > FI)

40,00 €