Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on vahvistanut tiedotteissaan, että kahdella Suomeen Venäjältä alkuvuodesta tuodulla koiralla on ollut penikkatauti. Koska penikkatauti leviää helposti, muistuttaa Kennelliitto kaikkia koiranomistajia varmistamaan, että koiran rokotukset ovat kunnossa.

Mikäli epäilee penikkatautiin viittaavia oireita, tulee koira viedä tarkempiin eläinlääkärin tutkimuksiin. Penikkataudin oireita ovat muun muassa hengitystie-, ruoansulatuskanava- ja hermosto-oireet. Koiralla voi myös olla kuumetta. Rokottamattomien koirien keskuudessa penikkatauti voi edetä nopeasti ja olla tappava.

Koiran tuonnin edellytys on, että noudatetaan Ruokaviraston tuontivaatimuksia ja toimitaan vastuullisesti, jotta tarttuvat taudit eivät yleistyisi koirilla ja leviäisi muihin eläinlajeihin sekä ihmisiin. Suomeen tuotavilla koirilla on oltava voimassa oleva raivotautirokotus. Koiran tulee olla ennen tätä tunnistusmerkitty. Koiran tulee olla saanut ekinokokkoosilääkityksen, josta on merkintä sen lemmikkieläinpassissa. Tämän lisäksi Evira suosittelee kaikkien koirien rokottamista penikkatautia, parvoa ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan.

Koirien tuontiin ulkomailta liittyy aina riskejä. Eviran mukaan molemmat penikkatautiin sairastuneet Venäjältä tuodut koirat oli tuotu laillisesti maahan, ja niillä oli asianmukaiset tuontipaperit. Lemmikkipassien mukaan koirat oli myös rokotettu asianmukaisesti penikkatautia vastaan.

Moniresistentit bakteerit
voivat tarttua myös ihmisiin

Helsingin yliopisto kertoi tänään tiedotteessaan, että Venäjältä Suomeen tuoduissa löytökoirissa on havaittu jälkeen kolistiini-antibiootille vastustuskykyisiä moniresistenttejä ESBL Eschericia coli -bakteereita. Bakteerikannat löytyivät kahdesta helmikuun lopussa Venäjältä tuodusta löytökoirasta. Kolistiini on viimeinen hoitovaihtoehto ihmisten vakavissa infektioissa silloin, kun muut antibiootit ovat menettäneet tehonsa.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan dosentti Merja Rantalan mukaan lähes puolet Venäjältä tuotavista löytökoirista on todettu moniresistenttien ESBL-bakteerien kantajiksi. Maahan tuotuja löytökoiria tulisi eläinlääkäriasemilla käsitellä riskipotilaina, kunnes saadaan enemmän tietoa moniresistenttien bakteerien esiintyvyydestä niillä. Muita riskipotilaita eläinlääkäriasemilla ovat esimerkiksi kroonisista iho- ja korvatulehduksista kärsineet potilaat ja muut potilaat, jotka ovat saaneet paljon antibiootteja.  

Moniresistentit bakteerit voivat tarttua koirasta myös ihmiseen ja aiheuttaa epidemioita sekä sairaaloissa että eläinsairaaloissa. Rantalan mukaan ulkomailta tuotujen koirien lisääntyessä Suomessa ovat myös aiemmin tuntemattomat taudit alkaneet lisääntyä maassamme. Myös rabieksen riski on olemassa.

Rokotus on koiran henkivakuutus

Kennelliitto on antanut tarkat rokotusmääräykset koirille, jotka osallistuvat erilaisiin Kennelliiton järjestämiin tapahtumiin. Koiralla tulee olla voimassaolevat penikkatauti- ja raivotautirokotukset. Koira, jolla on todettu tarttuva infektiotauti, ei saa olla läsnä Kennelliiton tapahtumissa.

- Kaikki tilanteet, joissa koira kohtaa muita koiria, voivat olla riski saada tarttuva tauti, jos koiran rokotukset eivät ole kunnossa. Siksi koiran rokotusten voimassaolo kannattaa varmistaa aina, muistuttaa jalostusasiantuntija Katariina Mäki Suomen Kennelliitosta.

Kennelliitto painottaa myös antibioottien käytön vähentämistä koirien sairauksien hoidossa ja infektiosairauksien riskin torjuntaa koiranjalostuksen keinoin. Koiran toistuvan antibioottihoidon sijaan pitäisi pyrkiä löytämään se perussairaus, joka aiheuttaa ongelmat, ja hoitaa tämä sairaus asianmukaisesti, jolloin antibioottien käyttö vähenee. Allergista ja atooppista koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Atopia oireilee esimerkiksi toistuvina iho- tai korvatulehduksina.

Lisätiedot

Eviran tiedote 1.3.2018:
Penikkatauti todettu Venäjältä tuodussa koirassa

Eviran tiedote 22.3.2018
Penikkatautia todettu Pirkanmaalla

Helsingin yliopiston tiedote 27.3.2018:
Venäjältä Suomeen tuoduissa löytökoirissa taas kolistiinille vastustuskykyisiä bakteereita

Kennelliiton rokotusmääräykset:
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/rokotuksiin-ja-tartuntatauteihin-liittyvat-maaraykset

Eviran tuontivaatimukset: https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/eu-jasenmaat-norja-ja-sveitsi/koirat-kissat-ja-fretit/koirat-kissat-ja-fretit-eu-maat/

Suomen Kennelliitto
jalostusasiantuntija Katariina Mäki
katariina.maki@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0228