Bedlingtoninterrieri

Bedlingtoninterriereitä tutkitaan perinnöllisen kuparitoksikoosin varalta. Viralliseksi lausunnoksi hyväksytään suora geenitesti, DNA-markkeritutkimus tai maksabiopsiatutkimus. Tarkemmat ohjeet tutkimusten suorittamiseksi löytyvät Suomen Bedlingtonkerho ry:n sivuilta.

Dobermanni

Dobermanneja tutkitaan kroonisen aktiivisen hepatiitin (CAH) varalta. Lausunto annetaan eläinlääkärin ottaman verinäytteen pohjalta VETLAB- tai Movet-laboratoriossa.
 

The form can be filled and saved
Maksatutkimuslomake
Tähän lomakkeeseen kirjataan koiran maksatutkimukstestin tulos. Eläinlääkäri toimittaa lomakkeen testinäytteen tutkivaan laboratorioon.
Päivitetty 30.5.2018
Maksatutkimuslomake
Tähän lomakkeeseen kirjataan koiran maksatutkimukstestin tulos. Eläinlääkäri toimittaa lomakkeen testinäytteen tutkivaan laboratorioon.
Päivitetty
Klinisk leverundersökning
Päivitetty
Clinical liver examination
Päivitetty