Koe on metsästyksenomainen tapahtuma, jossa tavoitteena on kartoittaa koiran metsästysominaisuudet . Osallistumisoikeus on Suomen Pystykorvajärjestö ry:n, Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry:n ja Suomen Laikajärjestö ry:n alaisilla roduilla ryhmästä 5.

Metsästyksestä kokeeksi

Hirvikannan runsastumisen myötä 1930-luvulla ja hirvenmetsästyksen tultua luvalliseksi muillekin, kuin aatelisille, syntyi tarve suurriistakoiran kehittämiseksi myös Suomessa.

Hyviä koiria oli kuitenkin harvassa ja miten niitä saatiin jalostukseen, niin näiden tarpeiden tyydyttämiseksi kehiteltiin ”Suomen Kennel-Liiton hirvikokeiden säännöt Karjalankarhukoiria varten”. Säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa Porissa 22.5.1943.

Ensimmäiset Suomen Kennel-Liiton hirvikokeet karjalankarhukoirille järjestettiin 1945 ja osanottajia oli tiettävästi kolme karjalankarhukoiraa. Hirvikoesäännöt uusittiin 1948. Niiden mukaan kokeisiin saivat osallistua kaikki Pohjoismaiden metsästyspystykorvat. Vuonna 1956 nimitys hirvikokeet muutettiin muotoon hirvenmetsästyskokeet ja 1960 muotoon hirvenhaukkukokeet, missä muodossa se on vielä tänä päivänäkin.

Kansainvälistä toimintaa

Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken järjestetään vuorotteluperiaatteella joka toinen vuosi Pohjoismaiset Mestaruukokeet hirvenhaukussa. Koe käydään ottelun järjestäjämaan säännöillä. Koekeen koirakohtaisten tulosten lisäksi kilpaillaan joukkuetuloksesta.

Hirvenhaukkukokeissa järjestetään myös vuosittain kansainvälisiä kokeita, joissa voi kilpailla niin kotimaiset, kuin muutkin pohjoismaiset koirat CACIT:n arvosta.

CACIT= kansainvälinen käyttökokeessa saavutettu sertifikaatti.

Rekisteröinnit ja koesuoritukset

Hirvenhaukkukokeisiin osallistuvien rotujen keskimääräinen rekisteröintimäärä vuositasolla on noin 4500 -5000 koiraa. Koesuorituksia on vuositasolla n. 7000-8000 noin 1500 eri kokeessa. Karhunhaukkutaipumuskokeiden osallistujamäärärt ovat toistaiseksi vähäisiä johtuen kokeen kohde-eläimen (karhun) harvasta esiintymisestä ja vaikeasta löytämisestä.

Vuonna 2011 järjestettiin 1389 hirvenhaukkukoetta joissa tehtiin 7871 suoritusta ja karhunhaukkutaipumustaan kävi testaamassa 50 koiraa sekä hirvikoirien omaan jäljestämiskokeeseen osallistui 9 koiraa.