Toimikunta hyväksyy rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä käsittelee rotujen PEVISA-anomukset. Toimikunta tekee myös päätökset muista rotukohtaisista erityisehdoista sekä huolehtii Koirarekisteriohjeen päivittämisestä yhdessä kasvattajatoimikunnan kanssa.

Toimikunta on hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2021

Kirsi Sainio, puheenjohtaja
Tuire Kaimio
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta


Toimikunnan sähköpostiosoite on jalostusposti@kennelliitto.fi. Esittelijänä ja sihteerinä toimii Kaisa Metteri-Gold, puh. 09 8873 0252.

Kokouksiin tarkoitetut anomukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Vuoden 2021 alusta voimaan tulevaksi aiotut PEVISA-esitykset ja niihin liittyvät JTO-esitykset on toimitettava 31.5. mennessä toimikunnan sähköpostiosoitteeseen.

Toimikunnan alaisuudessa toimii useita työryhmiä, jotka valmistelevat toimialaansa liittyvät asiat toimikunnalle.

Toimikunnan alaiset työryhmät:

DNA-työryhmä

Kirsi Sainio pj., Päivi Jokinen ja Inka Vaskimo. Sihteeri Johanna Kuru. Työryhmä käsittelee DNA-testaukseen liittyvät asiat. Yhteydenotot: dna-asiat@kennelliitto.fi.

Hyvinvointityöryhmä

Marja Talvitie pj, Ilkka Hormila, Tuire Kaimio, Jussi Liimatainen, Molli Nyman, Kirsi Sainio. Sihteeri Hanna Kaasalainen. Työryhmän tehtäväaluetta ovat mm. RKO-ohjeet ja ulkomuodon jalostustarkastusprofiilit. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Käyttäytymisen jalostustyöryhmä

Tuire Kaimio pj., Piritta Pärssinen, Tiina Karlström, Auli Kiminki ja Heli Väätäjä. Sihteeri Hanna Kaasalainen. Työryhmä mm. arvioi luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä ihanneprofiileja sekä PEVISA-ohjelmaesityksiä. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Luusto- ja nivelsairaustyöryhmä

Luusto- ja nivelasioita sekä niihin liittyviä poikkeuslupia ja valituksia hoitaa tällä hetkellä jalostustieteellinen toimikunta. Kennelliiton röntgenlausujat muodostavat röntgenlausuntojen konsultaatioryhmän. Yhteydenotot terveystulokset@kennelliitto.fi.

Neurologiatyöryhmä

ELT Tarja Pääkkönen, ELL Sigitas Cizinauskas, ELT Anna-Mariam Kiviranta ja Maaret Tapio. Sihteeri Hanna Kaasalainen. Syringomyelia- ja kuulotutkimukset sekä neurologisten sairauksien vastustaminen ovat työryhmän toimialaa. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Silmäsairaustyöryhmä

Maija Päivärinta pj, ELL Sari Jalomäki, ELT Elina Pietilä ja ELL Päivi Vanhapelto (silmätarkastajat Suomen Oftalmologieläinlääkäreiden eli SOFT:n edustajina). Sihteeri Hanna Kaasalainen. Työryhmä seuraa rotujen silmätarkastustuloksia ja opastaa silmäsairauksien vastustamisessa ECVO:n (European College of Veterinary Ophthalmologists) ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä pyrkii edistämään Kennelliiton ja SOFT:n välistä yhteistyötä. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Sydänsairaustyöryhmä

Kirsi Sainio pj., ELT Anders Eriksson, ELL Nina Mahlanen ja ELT Maria Wiberg. Sihteeri Kaisa Metteri-Gold. Työryhmän toimialaa ovat perinnöllisten sydänsairauksien rotukohtainen toteaminen ja vastustaminen. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.

Roturisteytystyöryhmä

Kirsi Sainio pj., ELL Nina Mahlanen, Maija Päivärinta, Maaret Tapio. Yhteydenotot: jalostusposti@kennelliitto.fi.