Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 17.6.2021 eläinlääketieteen lisensiaatti Kami Turusen Kennelliiton lonkka- ja kyynärniveldysplasialausuntojen antajaksi. Turunen aloittaa lausuntojen antamisen 1.9.2021 alkaen.

Kami Turunen on kouluttautunut lausumistyöhön PKU:n röntgenpaneelin ohjeistuksen mukaisesti 1.12.2020 alkaen.