Viime aikoina on keskusteltu paljon antibioottien käytön riskeistä sekä ihmisillä että eläimillä. Huoli mikrobien muuttumisesta vastustuskykyisiksi lääkkeille on tiedostettu myös koiraharrastuksessa. Antibiootteja käytetään koirilla erityisesti ihosairauksien hoitoon.

– Antibioottien käytön vähentäminen ja infektioiden ehkäisy ovat meille tärkeitä tavoitteita, painottaa jalostusasiantuntija Katariina Mäki Suomen Kennelliitosta. – Seuraamme tiivisti keskustelua ja tutkimuksia aiheesta, ja viemme tietoa eteenpäin jäsenistöllemme.

Mikrobilääkeresistenssin torjunta nostettiin viime syksynä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen asialistalle. Maailman Terveysjärjestö WHO edellyttää jäsenmailtaan kiireellisiä toimia mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Valtioneuvostolle 12. toukokuuta luovutetussa Mikrobilääkeresistenssin vuosien 2017–2021 kansallisessa toimintaohjelmassa on esitetty toimenpiteitä, joista osa liittyy myös koirien pitoon, hoitoon ja jalostukseen. Näitä toimenpiteitä onkin jo toteutettu Kennelliiton, eläinlääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden sekä eri rotujen järjestöjen yhteistyönä.

Tavoitteena ongelmien ennalta estäminen

Antibioottien käytön vähentämiseen koirilla voidaan vaikuttaa jalostuksen avulla ja edistämällä hyviä hoitokäytäntöjä.

– Toistuvan antibioottihoidon sijasta pitäisi pyrkiä selvittämään se perussairaus, josta bakteeritulehdus ja lääkityksen tarve johtuvat. Kun omistaja sitoutuu sairauden syyn selvittämiseen, ja perussairaus hoidetaan asianmukaisesti, vähenee antibioottien käyttö, toteaa Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jäsen, eläinlääkäri Juha Kallio.

– Millä tahansa koiralla voi olla joskus bakteeritulehdus, johon antibioottilääkitys on tarpeen. Joillakin roduilla on kuitenkin muita suurempi perinnöllinen alttius sairastua infektioihin. Syynä voivat olla runsaat ihopoimut tai atopia-alttius, joka on koirilla voimakkaasti perinnöllinen.

Infektioille altistavista tekijöistä on keskusteltu eri rotujen järjestöjen kanssa sekä jalostusneuvojien ja ulkomuototuomarien koulutustilaisuuksissa. Riskien nostaminen keskusteluun on parantanut tietoisuutta niistä, ja monessa rodussa riskeihin on pyritty vaikuttamaan jalostuksen kautta.

– Pidättäytymällä iho-ongelmaisen koiran jalostuskäytöstä koiran kasvattaja voi tehdä suuren palveluksen myös kansanterveydelle. Ihotulehdusten hoitoon voidaan tarvita useita pitkiä antibioottikuureja. Tämän seurauksena antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrä kasvaa. Näiden bakteerien aiheuttamat tulehdukset voivat olla kohtalokkaita erityisesti niille ihmisille, joiden vastustuskyky on heikko, muistuttaa Kallio.

Koirien jalostuksen tavoiteohjelmissa otetaan selkeän kielteinen kanta iho-ongelmaisten ja tulehdusherkkien koirien käyttöön jalostuksessa. Infektiosairauksien kitkemistä pois koirien jalostuksesta tuetaan myös koirien yksityiskohtaisilla jalostustarkastuksilla ja koiranäyttelyiden ulkomuototuomareille annetuilla rotukohtaisilla arvosteluohjeilla.

– Tulemme edelleen tehostamaan koulutusta sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa, kertoo Katariina Mäki. Tiedostamalla infektioriskit ja kehittämällä koiranjalostusta meillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yhdessä sekä koirien että ihmisten hyvinvointiin.

Lisää aiheesta:
Koiran atopia
Rotukohtaiset ohjeet tuomareille

Lisätiedot
Jalostusasiantuntija Katariina Mäki
Suomen Kennelliitto
katariina.maki@kennelliitto.fi
(09) 8873 0228

Eläinlääketieteen lisensiaatti,
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jäsen Juha Kallio
juhanomaposti@gmail.com
040 0387 172