Ruutu-suoratoistopalvelussa 8.9.2021 esitetyssä Armanille on asiaa -ohjelmassa käsiteltiin Kennelliiton sääntöjen vastaisia toimia ja seuraamuksia niistä. Kennelliitto ei voi kommentoida yksittäistä tapausta, mutta haluamme tuoda esille muutamia asioita, joita ei ohjelmassa esitetyistä lyhyistä Kennelliiton puheenjohtaja Harri Lehkosen haastattelupätkistä käynyt ilmi.

Kennelliiton toimintaa sääntelevät liiton säännöt, joihin jäsenet sitoutuvat. Lisäksi jäseniä sitovat koiraomistajan ja -haltijan perusohje sekä kasvattajia lisäksi kasvattajasitoumus.

Kennelliiton sääntörikkomuksia ja niiden seuraamuksia käsittelee liiton eettinen lautakunta. Sen käsittelyyn tulee vuosittain noin 20-25 tapausta. Kaikki tutkitaan huolellisesti, pyydetään vastine käsittelyn kohteelta ja päätökset perustellaan. Jos eettinen lautakunta päättää antaa seuraamuksia, julkaisee Kennelliitto lehdessään lyhyen teonkuvauksen ja seuraamukset. Tarkoituksena on ohjata vastaaviin tilanteisiin joutuvien toimintaa. Yksi seuraamuksista, jonka eettinen lautakunta voi määrätä sääntöjä vastaan toimivalle koirankasvattajille, on määräaikainen koirien rekisteröintikielto.

Kasvattajasopimuksessa kasvattajat sitoutuvat hyvään koiranpitoon ja huolehtimaan koirien hyvinvoinnin edellytyksistä. Kasvattajasitoumus sitoo liiton alaisia kasvattajia kasvattamaan vain Kennelliiton alaisiin rotuihin kuuluvia koiria ja rekisteröimään pentueet. Pentueiden rekisteröintiedellytyksinä voi rodusta riippuen olla vaatimuksia muun muassa pentueen vanhempien terveydelle ja luonteelle. Epäselvissä tilanteissa voi kysyä neuvoa Kennelliitosta.

Selkeässä vahinkopentutilanteessa on mahdollista ilmoittaa itse asiasta Kennelliittoon, ja jos pentuetta ei ole mahdollista rekisteröidä, ohjeistaa pentujen omistajia ilmoittamaan pentunsa tunnistusmerkintätiedot Kennelliiton tunnistusmerkintä- ja omistajatietokantaan, ja näin saada pennuille tunnistusasiakirjat.

Kennelliiton toiminnan piirissä on noin 13 000 koirankasvattajaa. Heistä aktiivisia on noin 3 000-5 000. Suomalaiset koirankasvattajat toimivat yleensä hyvin tunnollisesti ja vastuullisesti, ja heihin luotetaan myös maailmalla.

Koiran kasvatukseen liittyy paljon sääntöjä ja ohjeita, joiden tulkinta ei ole aina helppoa. Sääntöjä ja ohjeita käydään läpi kasvattajien perus- ja jatkokoulutuksessa, ja tukea ja apua saa myös oman alueen kennelpiirin kennelneuvojilta. Kennelliiton toivomus on, että kennelneuvojilta kysyttäisiin neuvoja mahdollisimman varhain, ja aina silloin, kun on epäselviä tilanteita. Kennelneuvojat eivät ole viranomaisia, vaan Kennelliiton apu kasvattajille. Kennelneuvoja voi vierailla kasvattajan luona tämän luvalla.


Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja
Tuula Laitinen
tuula.laitinen@kennelliitto.fi
puh. 050 430 3229

 

Tiedotetta korjattu 14.9.2021: Korjattu ohjelman nimi Armanille on asiaa.