Koiran hankkimisessa ei koskaan saa olla kiire

09.05.2019 Päivi Lahti
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti

Koira hankitaan usein liian lyhyen harkinnan jälkeen. Koirien myynti-ilmoituksia on netti tulvillaan ja kaupat voidaan sopia nopeasti. Jos koiran taustoja ei selvitä ja varmista huolellisesti, voi seurauksena olla monta ikävää yllätystä.

Pahimmassa tapauksessa koira voi sairastua nopeasti sen tultua uuteen kotiin, ja jopa menehtyä. Sen hoito voi tulla kalliiksi, ja jos koira paljastuu laittomasti maahantuoduksi, voi siitäkin koitua kuluja tai koiran menetys.

Kun koiraa hankitaan, sen hoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen pitää voida sitoutua noin 15 vuoden ajaksi. Koiran taustojen tunteminen on tärkeää sen hyvinvoinnin varmistamisessa. Koiran pentuaikainen hoito, riittävä emän maidon saanti, puhdas elinympäristö ja terve, rokotettu ja loislääkitty emä antavat pennun elämälle hyvän alun. Näin pennun kehitys emän tiineyden aikana sujuu normaalisti ja se saa riittävän vastustuskyvyn monia taudinaiheuttajia vastaan.

Pentutehtailu on nopeasti kasvanut ansaintamuoto ja osa harmaata taloutta erityisestä Itä-Euroopan maissa. Valtaosa suomalaisesta koirankasvatuksesta on vastuullista, mutta pentutehtailijoita on myös Suomessa. Pentutehtaassa emäkoirat elävät huonoissa olosuhteissa eikä niiden hyvinvoinnista huolehdita. Pentujen terveys ja vastustuskyky on heikko, ja ne sairastuvat helposti – varsinkin stressaavan kuljetuksen aikana ja elinympäristön muuttuessa. Parvovirus on yleinen ja sen aiheuttamaan ripuliin sairastunut pentu usein kuolee hoidosta huolimatta.

Kun ostettavan pennun vanhemmista ei ostajalla ole tietoa, tai jos myyjä antaa väärää tietoa, voi rotuvalinta tai rotuyhdistelmä osoittautua ostajan kannalta hyvin hankalaksi. Koira voi kasvaa odotettua suuremmaksi, tai olla luonteeltaan ja tarpeiltaan epäsopiva perheeseen tai omistajan elämäntilanteeseen. Koirarotuja on jalostettu aikojen kuluessa nimenomaan eri käyttötarkoituksiin, jolloin tietyn rodun tai rotuyhdistelmän koira on odotetun kaltainen luonteeltaan ja käytökseltään.

Verkossa myytävistä pennuista iso osa tuodaan Suomeen ulkomailta. Ne voidaan myydä virolaisina, vaikka ne on tuotu alun perin laittomasti Euroopan unionin ulkopuolelta. Tuontiasiakirjat voivat olla näennäisesti kunnossa, mutta eläinlääkärin tarkastuksia tai vaadittavia lääkityksiä ei ole tosiasiassa tehty. Nämä pennut vaarantavat myös ihmisten terveyden, sillä koirien mahdollisesti kantama raivotauti ja myyräekinokokkiloinen ovat ihmiselle hengenvaarallisia.

Tuontikoiran edullisesti ostanut voi joutua ongelmiin, kun koiran asiakirjat todetaan puutteellisiksi esimerkiksi ensimmäisellä eläinlääkärikäynnillä. Jos eläintä epäillään laittomasti maahan tuoduksi, joutuu se virkaeläinlääkärin tarkastukseen, joka on maksullinen koiran haltijalle. Tapauksesta ja tuontimääräysten noudattamisen puutteiden vakavuudesta riippuen pentu voidaan joko palauttaa lähtömaahan tai lopettaa. Pian Suomeen saadaan toivottavasti myös karanteenimahdollisuus niille lemmikeille, joiden omistaja haluaa sen kustantaa, ja joiden kohdalla karanteenipäätös voidaan tehdä ihmisten terveyttä vaarantamatta. 

Koiran taustojen selvittäminen maksaa itsensä takaisin sekä vaivassa että rahassa. Koiran taustat selvittämällä välttyy myös tukemasta pentutehtailua, joka aiheuttaa suurta kärsimystä koirille. Vaikka Suomenkin viranomaiset ovat tehostaneet toimiaan ja tulli on saanut uusia toimivaltuuksia, päästään viranomaisten keinoin kiinni vain osaan pentutehtaista ja laittomista tuonneista.

Ainoa tehokas keino pentutehtailun ja laittoman tuonnin kitkemiseksi on kysynnän väheneminen. Jos siis suunnittelet koiran hankintaa, tee taustatyöt huolella ja ajan kanssa ja hanki koira vain luotettavalta toimijalta.

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti
Päivi Lahti

Päivi Lahti on Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja, joka työskentelee valvontaeläinlääkärinä.